logo epuap logo bip

Wizyta nauczycieli z Bambergu.

W dniach 06.-09.01.2020 r. gościliśmy w naszym mieście grupę nauczycieli z Bambergu (Niemcy). Grupa składała się z 15 referendarzy – młodych nauczycieli, którzy po zdaniu egzaminu państwowego uzyskali prawo wykonywania zawodu oraz 5 nauczycieli-opiekunów. Wizyta odbyła się w ramach projektu hospitacyjnego realizowanego na podstawie podpisanego w 2015 r. porozumienia między Urzędem Miasta Częstochowy a Dientzenhofer-Gymnasium w Bambergu – szkołą kształcącą referendarzy. Czytaj dalej

KURS „”TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, POZNAWCZYCH, EMOCJONALNYCH I KOMUNIKACYJNYCH UCZNIA Z ASD W KONTEKŚCIE DIAGNOZY JEGO POTRZEB PSYCHOROZWOJOWYCH ”

Serdecznie zapraszamy na kurs„Trening umiejętności społecznych, poznawczych, emocjonalnych i komunikacyjnych ucznia z ASD w kontekście diagnozy jego potrzeb psychorozwojowych , który odbędzie się w dniach:

– 11.02.2019 r. (wtorek) w godz. 15.00-19.00 – I część

– 19.02.2019 r. (środa) w godz. 15.00-19.00 – II część

Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych.

Koszt kursu 70,00 zł.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, który dostępny jest TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

KONFERENCJA DLA POLONISTÓW, HISTORYKÓW, PEDAGOGÓW I WYCHOWAWCÓW

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie organizują konferencję nt. „Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu” – rola pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w budowaniu tożsamości narodowej. Odbędzie się ona 27 listopada 2019 r. w Domu Pamięci Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, w godzinach 11.00-15.00. Patronat nad konferencją objęli: Pan Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy oraz Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Wacław Depo – Metropolita Częstochowski.
Czytaj dalej

Kurs „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w przedszkolu”

Serdecznie zapraszamy na kursRozwijanie kompetencji cyfrowych w przedszkolu, który odbędzie się w dniach:

– 19 listopada 2019 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 20.00.

– 26 listopada 2019 r. (wtorek)  w godz. 16.00 – 20.00.

Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

KURS „Metodyka pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej”

Serdecznie zapraszamy na kursMetodyka pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej, który odbędzie się w dniu:

– 13 listopada 2019 r. (środa) w godz. 15.30 – 18.00.

Kurs trwa 3 godziny lekcyjne.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

KURS „Dokumentacja i metodyka pracy nauczyciela rewalidacji”

Serdecznie zapraszamy na kursDokumentacja i metodyka pracy nauczyciela rewalidacji, który odbędzie się w dniach:

– 19 listopada 2019 r. (wtorek) w godz. 15.00 – 19.00.

– 26 listopada 2019 r. (wtorek)  w godz. 15.00 – 19.00.

Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

„Erasmus+ zasady, warunki oraz przykłady dobrych praktyk w ramach akcji 1 i akcji 2”

Serdecznie zapraszam dyrektorów i nauczycieli na konferencję „Erasmus+ zasady, warunki oraz przykłady dobrych praktyk w ramach akcji 1 i akcji 2”, która odbędzie się 7 listopada 2019 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w naszym Ośrodku.

Celem konferencji jest popularyzacja programu Erasmus+, przedstawienie możliwości wykorzystania działań projektowych do realizacji podstawy programowej i rozwijania kompetencji kluczowych oraz zachęcenie szkół do udziału w projekcie. Czytaj dalej