Propozycje SOD

Zaproszenie do udziału w seminarium dla nowo powołanej kadry kierowniczej

 

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, organizuje  dla nowo powołanej kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Częstochowie 30-godzinne seminarium „Zarządzanie placówką oświatowa w praktyce”.  Tematyka cyklicznych spotkań będzie dotyczyła m.in. prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, prowadzenia dokumentacji szkoły, polityki kadrowej
i finansowej. Zagadnienia szczegółowe zostaną ustalone po konsultacji z uczestnikami seminarium. Spotkania w ramach seminarium będą odbywać się raz w miesiącu, przy czym pierwsze jest planowane w drugiej połowie października 2016 r.

Czytaj dalej

oferta SOD

MEN wskazuje kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2016/2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało podstawowe  kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Pełna publikacja kierunków polityki oraz zadań z zakresu nadzoru :

oferta doskonalenia SOD

Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”

W nawiązaniu do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o organizacji konferencji na temat „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”. Na konferencję zapraszamy Państwa dyrektorów zainteresowanych przystąpieniem do pilotażu wraz z nauczycielem zajęć komputerowych/informatyki. Więcej informacji na temat pilotażu znajdziecie Państwo na witrynie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w e-mailu wysłanym do szkół w dniu 3 czerwca 2016 r.

Czytaj dalej

oferta doskonalenia SOD

Poznaj podstawy tenisa ziemnego

Okazją do poznania podstaw tenisa ziemnego jest szkolenie prowadzone przez specjalistów: Tomasza Liberdę – trenera I klasy i  Adriana Pasiekę – doradce metodycznego WF.

Szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć podzielonych na dwa spotkania: 11.06 (sobota) godz. 13:00 i 12.06, godz. 13:00 . Zajęcia odbędą się na kortach tenisowych GEM, ul. Krakowska 80. Koszt szkolenia wynosi 60 zł.

Zapraszamy nie tylko nauczycieli wychowania fizycznego. Wszelkich informacji udziela Adrian Pasieka 535 311 169.

Zapraszamy do konkursu – „Od Solidarności …”

logo_2016--2

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ ,,Solidarność” zapraszają do udziału w III. Powiatowym Konkursie Wiedzy o Najnowszej Historii Polski Od narodzin ,,Solidarności” do współczesności. Polska w latach 1980-2016.

Cele przyświecające organizatorom Konkursu to m. in. przypomnienie najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski, które doprowadziły do powstania suwerennego państwa polskiego, kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości, tradycji naszego narodu oraz losów „małej Ojczyzny”.

Szczegółowe informacje o Konkursie:

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli polonistów i bibliotekarzy „Wychowanie do lektury”

Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wspólnie z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia organizują bezpłatne warsztaty dla nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół  pod nazwą „ Wychowanie do lektury”, które odbędą się 23 kwietnia w godzinach 10.00 – 15.00 na terenie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie przy ulicy Kosmowskiej 5.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o wypełnienie Formularza, zamieszczonego na stronie internetowej SOD-u: http://www.sod.ids.czest.pl/warsztaty-lektury w terminie do dnia 18 kwietnia br.

      Uczestnicy warsztatów metodycznych uzyskają odpowiednie zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego.

 

 

 

Warsztaty z piłki ręcznej

reczna-grf

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe z piłki ręcznej, które będą przeprowadzone 2 kwietnia 2016 r. w SOD oraz w SP nr 50.  Czas trwania zajęć 6 godzin dydaktycznych, opłata 50 zł.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie  9:00, obowiązuje strój sportowy.
Informacje szczegółowe -Adrian Pasieka – apasieka@op.pl

Zapraszam
Adrian Pasieka
Doradca metodyczny SOD

Szkolenie – postępowanie w przypadku zagrożenia…

oferta SOD

 

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz Komenda Miejska Policji w Częstochowie zapraszają:

  • nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa i szkolnych koordynatorów bezpieczeństwa z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Częstochowy,
  •  ponadgimnazjalnych powiatu myszkowskiego

do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym na terenie placówki oświatowej.

Szkolenia dla przedszkoli i szkół podstawowych planowane są w następnej kolejności.

Czytaj dalej

Zmiana terminu szkolenia – Organizowanie bezpiecznych zajęć na lodowisku i śniegu

Z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie  szkolenia nieodpłatnego  „Organizowanie bezpiecznych zajęć na lodowisku i śniegu” następuje zmiana terminu tego szkolenia.
Zajęcia zaplanowane na 6 lutego br, godz 10:00. odbędą się w dniu 13 lutego 2016 godz 07:50 na terenie sztucznego lodowiska MOSiR, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8, Częstochowa.
Dodatkowych informacji udziela Pan Adrian Pasieka – doradca metodyczny SOD.