Przedsięwzięcia SOD

Wyniki konkursu „25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Pforzheim i Lourdes”

Multimedialny Konkurs „25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Pforzheim i Lourdes” jest inicjatywą Wydziału Edukacji UM Częstochowy i Samorządowego Ośrodka Doskonalenia. Patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy. W konkursie wzięli udział uczniowie 3 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych Częstochowy.
Komisja konkursowa, po obejrzeniu wszystkich prezentacji, wyłoniła zwycięskie prace, osobno odnośnie Pforzheim, osobno Lourdes.

„25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Pforzheim”

GIMNAZJA

 • I miejsce – nie przyznano
 • wyróżnienie – Aleksandra Tądel, Gimnazjum nr 20 w Częstochowie,
  opiekun – mgr Małgorzata Skurzyńska

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 • I miejsce – Monika Basińska, Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie,
  opiekun – mgr Katarzyna Łapeta
 • wyróżnienie – Sebastian Kmiecik, Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie, opiekun – mgr Renata Bartosik

„25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Lourdes”

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 • I miejsce – Natalia Segiet , IX LO im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie, opiekun – dr Piotr Smok
 • wyróżnienie – Angelika Golcz, Zespół Szkół im. gen Władysława Andersa w Częstochowie, opiekun – mgr Katarzyna Łapeta

Pozostałe szkoły uczestniczące w konkursie:

 • Gimnazjum nr 2 w Częstochowie,
 • Gimnazjum nr 6 w Zespole Gimnazjów im. Józefa Piłsudskiego w Częstochowie,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie,
 • Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

Uroczystość podsumowująca konkurs, podczas której nastąpi wręczenie nagród, odbędzie się 10 czerwca 2015 roku w sali 118 Urzędu Miasta Częstochowy.
Wszystkim nagrodzonym uczniom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jadwiga Idzikowska-Labocha
doradca metodyczny SOD w Częstochowie
przewodnicząca komisji konkursowej

Podsumowanie pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”

29 kwietnia 2015 roku w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia odbyło się regionalne  podsumowanie pilotażu projektu Etyka nie tylko dla smyka.  Panie Liderki zaprezentowały przebieg działań w ich szkołach, podzieliły się spostrzeżeniami dotyczącymi  pozytywnego wpływu omawianych treści etycznych i antykorupcyjnych na komunikację interpersonalną uczniów oraz uczestników projektu. W wyniku obserwacji zmian w zachowaniu dzieci wskazywały także  na zasadność poszerzenia treści edukacyjnych  w pierwszym etapie edukacyjnym o  tematykę  aksjologiczną.

Po raz kolejny okazało się, że nauczyciele generują wspaniałe pomysły, potrafią zorganizować rewelacyjne przedsięwzięcia .

W pilotażu projektu, któremu patronował Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, wzięło udział 11 szkół,  jedenastu Liderów,  1328 uczniów i 89 nauczycieli.

Anna Warzocha
Koordynator Regionalny
Doradca metodyczny SOD

Multimedialny Konkurs ,,25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Pforzheim i Lourdes”

Multimedialny Konkurs ,,25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Pforzheimi i Lourdes” .

 1. Cele konkursu:
 • upamiętnienie 25-lecia samorządu w Polsce oraz 25-lecia współpracy Miasta Częstochowy z Pforzheim i Lourdes,
 • mobilizowanie i motywowanie młodzieży do pogłębienia wiadomości o miastach bliźniaczych oraz o Niemczech (historia, kultura, gospodarka, itp.),
 • kształtowanie nawyku pogłębiania wiedzy pozaszkolnej,
 • promowanie technologii informatycznych jako narzędzia przekazu,
 • inspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnej pracy, sięgania do różnych źródeł, oceny tych źródeł, a także rozbudzanie jej uzdolnień i rozwijanie zainteresowań.

Czytaj dalej

„Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność?! Zadania dla nauczycieli i rodziców”

Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność?!    

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, zwłaszcza edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli klas IV oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z sześciolatkami, na Konferencję Regionalną:

"Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność?!
Zadania dla nauczycieli i rodziców"

 

Termin: 26 marca 2015 r. (czwartek)

Godziny: od 14:00 do 17:00 (rejestracja uczestników od 13:30)

Miejsce: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5

 

 

Czytaj dalej

KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA „ŹRÓDŁA AGRESJI W SZKOLE I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA IM”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Częstochowy

     Uprzejmie informuję, że Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie organizuje konferencję popularno-naukową połączoną z warsztatami nt. "Źródła agresji w szkole i sposoby zapobiegania im."

Szczegóły dotyczące konferencji:
http://www.sod.ids.czest.pl/wp-content/uploads/2015/03/Konferencja.pdf
 

 

 

Przyjazna matematyka – rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole podstawowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Przedszkoli i Szkół Podstawowych Częstochowy
    Uprzejmie informuję, że Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie organizuje konferencję nt.: „Przyjazna matematyka – rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole podstawowej.”
    Konferencja, nieodpłatna dla uczestników, odbędzie się 14 marca (sobota) 2015 roku w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, początek godz. 10.00.
    Celem głównym jest znalezienie wspólnych strategii nauczania matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz wzmocnienie współpracy środowiska. nauczycieli odpowiedzialnych za rozwijanie kompetencji matematycznych.
    Konferencja wpisuje się w realizację zadań polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Miasta Częstochowy – podnoszenie jakościkształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności
w zakresie matematyki.
    W programie przewidziane są wystąpienia m.in.: dr. Mirosława Dąbrowskiego – pracownika naukowego Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na temat: „Kto zna japoński?”
i dr hab. prof. AJD Grażyny Rygał – Dziekana Wydziału Pedagogicznego AJD – „Rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole podstawowej”.

  Serdecznie zapraszam nauczycieli:
  – przedszkoli pracujących z dziećmi sześcioletnimi,
  – pierwszego etapu edukacyjnego,
  – matematyki szkół podstawowych.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 11 marca 2015 r. (tel. 34 362 51 05 lub pocztą elektroniczną na adres sod@edukacja.czestochowa.pl).
    Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia. O szczegółach konferencji informuję w harmonogramie załączonym do niniejszego pisma.
Z poważaniem
Zbigniew Janus
Dyrektor SOD 

 

Czytaj dalej

Wykład otwarty dla nauczycieli w Częstochowie

Wykład otwarty dla nauczycieli w Częstochowie

prof. M.Jędrzejko

prof. M.Jędrzejko

10 marca 2015 r. w godz.13.00-15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowieodbędzie się wykład prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko pt. „Młode pokolenie w świecie wielowymiarowego ryzyka. Etiologia problemu, zagrożenia i profilaktyka”. Inicjatywa skierowana jest do dyrektorów szkół oraz nauczycieli,  wszystkich poziomów kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Urzędu Miasta Częstochowa. Patronat objęła Loża Częstochowska Business Centre Club. 

Szczegóły dotyczące zgłoszenia:

http://wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=mg,100&id=7563&action=show