Przedsięwzięcia SOD

uczniowie rysują

SZKOŁA XXI WIEKU – CYKL SZKOLEŃ W ZSP

20 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Plastycznych im.  Jacka Malczewskiego odbyło się szkolenie nieodpłatne dla nauczycieli plastyki i zajęć artystycznych na temat: „Grafika warsztatowa i projektowa w nauczaniu plastyki”.

Było to trzecie spotkanie z cyklu zajęć zaplanowanych w ZSP. Tym razem nauczyciele mieli okazje zapoznać się z metodami pracy i dorobkiem pracowni projektowania graficznego: osiągnięciami szkoły w zakresie grafiki użytkowej, wystawą prac dyplomowych 2016 r. Obserwowali również zajęcia warsztatowe z monotypii zorganizowane dla grupy 11 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum, które poprowadził pan Cezary Stojek, nauczyciel ZSP. Powstałe grafiki i wypowiedzi uczniów i nauczycieli świadczą o tym, jak wielkie znaczenie w procesie nauczania mają dobrze przygotowane zajęcia warsztatowe w świetnie wyposażonej i zorganizowanej pracowni.

Konkurs GIODO na scenariusz zajęć

logo giodo

W związku z realizacją VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa” Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, Zespół Szkół Samochodowo–Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz Akademia im. Jana Długosza – Wydziałem Pedagogicznym mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w powiatowym konkursie na scenariusz lekcji z zakresu ochrony danych osobowych.

Konkurs koordynuje Pani Magdalena Celeban – nauczycielka Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.
Pełna informacja, regulamin wraz z załącznikami dostępne są na stronie konkursowej szkoły – przejdź

Projekt „Strzelaj Zdrowiem”

zawody-strzelanie

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych i Zespołem Szkół im Jana Kochanowskiego w dniu 07.04.2016 r.  po raz kolejny zorganizowali zawody sportowo-obronne “Strzelaj zdrowiem “. Celem zawodów jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej zagadnień związanych z obronnością kraju, podnoszenie sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień oraz kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych.
Dzisiejsze zawody wpisały się w Światowy Dzień Zdrowia, który obchodzony jest właśnie 7 kwietnia.
Do zawodów przystąpili uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy rywalizowali ze sobą w 4 konkurencjach: test sprawnościowy, rzut granatem, strzelanie, podtrzymywanie życia – pierwsza pomoc przedmedyczna. Czytaj dalej

Jak przygotować uczniów gimnazjów do konkursu przedmiotowego?

mapa
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie organizuje spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli geografii gimnazjów pt.: „Praca z uczniem zdolnym  na przykładzie Przedmiotowego Konkursu Geograficznego”.  Szkolenie przeprowadzi Pan Alojzy Zimończyk – Przewodniczący Przedmiotowego Konkursu Geograficznego,  konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. Spotkanie poświęcone będzie wymianie doświadczeń w zakresie przygotowania uczniów gimnazjum do udziału w konkursie przedmiotowym z geografii.
Czytaj dalej

Szkolenie – postępowanie w przypadku zagrożenia…

oferta SOD

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz Komenda Miejska Policji w Częstochowie zapraszają:

  • nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa i szkolnych koordynatorów bezpieczeństwa z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Częstochowy,
  •  ponadgimnazjalnych powiatu myszkowskiego

do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym na terenie placówki oświatowej.

Szkolenia dla przedszkoli i szkół podstawowych planowane są w następnej kolejności.

Czytaj dalej

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Katyniu – zaproszenie do udziału

tablice katyńskieUrząd Miasta Częstochowy i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, we współpracy z Akademią im. Jana Długosza oraz IV LO im. Henryka Sienkiewicza zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatu myszkowskiego do udziału w czwartej już edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Katyniu „W tablicach katyńskich pamięci zapisane”.

Czytaj dalej

CZĘSTOCHOWA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

– to tytuł publikacji podsumowującej projekt edukacyjny realizowany w roku szkolnym 2014/15 z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 70 rocznicy jej zakończenia. Wczoraj, 9 lutego w OPK „Gaude Mater” odbyła się promocja wydawnictwa.

Wśród autorów publikacji pod redakcją dr Ryszarda Stefaniaka i mgr Rafała Piotrowskiego znaleźli się m.in. Robert Majzner, Grzegorz Nowik, Adam Kurus, Ryszard Stefaniak, Rafał Piotrowski, Zbigniew Zieliński, Sławomir Maślikowski, Grzegorz Basiński, Jarosław Sobkowski, Wiesław Paszkowski. Autorką okładki jest Anna Kościukiewicz – Kościelniak, korekty dokonała Justyna Wartacz, a Aneta Hołodniuk przygotowała sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Ojczyzna to ziemia i groby” „Częstochowianie w czasie II wojny światowej”. Recenzentem był prof. dr hab. Dariusz Złotkowski, a redaktorem technicznym Jarosław Leszczuk.

Czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję „MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO – BEZ TAJEMNIC”.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie serdecznie zapraszają Nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych na konferencję pt. „MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO – BEZ TAJEMNIC”.

Termin: 12 stycznia 2016 r., godz. 13:30 – 16:30 (3 godz.)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, AULA „Forum”
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
o udziale w konferencji decyduje data zgłoszenia.

Czytaj dalej