Przedsięwzięcia SOD

„Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność?! Zadania dla nauczycieli i rodziców”

Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność?!    

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, zwłaszcza edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli klas IV oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z sześciolatkami, na Konferencję Regionalną:

"Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność?!
Zadania dla nauczycieli i rodziców"

 

Termin: 26 marca 2015 r. (czwartek)

Godziny: od 14:00 do 17:00 (rejestracja uczestników od 13:30)

Miejsce: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5

 

 

Czytaj dalej

KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA „ŹRÓDŁA AGRESJI W SZKOLE I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA IM”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Częstochowy

     Uprzejmie informuję, że Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie organizuje konferencję popularno-naukową połączoną z warsztatami nt. "Źródła agresji w szkole i sposoby zapobiegania im."

Szczegóły dotyczące konferencji:
http://www.sod.ids.czest.pl/wp-content/uploads/2015/03/Konferencja.pdf
 

 

 

Przyjazna matematyka – rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole podstawowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Przedszkoli i Szkół Podstawowych Częstochowy
    Uprzejmie informuję, że Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie organizuje konferencję nt.: „Przyjazna matematyka – rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole podstawowej.”
    Konferencja, nieodpłatna dla uczestników, odbędzie się 14 marca (sobota) 2015 roku w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, początek godz. 10.00.
    Celem głównym jest znalezienie wspólnych strategii nauczania matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz wzmocnienie współpracy środowiska. nauczycieli odpowiedzialnych za rozwijanie kompetencji matematycznych.
    Konferencja wpisuje się w realizację zadań polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Miasta Częstochowy – podnoszenie jakościkształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności
w zakresie matematyki.
    W programie przewidziane są wystąpienia m.in.: dr. Mirosława Dąbrowskiego – pracownika naukowego Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na temat: „Kto zna japoński?”
i dr hab. prof. AJD Grażyny Rygał – Dziekana Wydziału Pedagogicznego AJD – „Rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole podstawowej”.

  Serdecznie zapraszam nauczycieli:
  – przedszkoli pracujących z dziećmi sześcioletnimi,
  – pierwszego etapu edukacyjnego,
  – matematyki szkół podstawowych.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 11 marca 2015 r. (tel. 34 362 51 05 lub pocztą elektroniczną na adres sod@edukacja.czestochowa.pl).
    Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia. O szczegółach konferencji informuję w harmonogramie załączonym do niniejszego pisma.
Z poważaniem
Zbigniew Janus
Dyrektor SOD 

 

Czytaj dalej

Wykład otwarty dla nauczycieli w Częstochowie

Wykład otwarty dla nauczycieli w Częstochowie

prof. M.Jędrzejko

prof. M.Jędrzejko

10 marca 2015 r. w godz.13.00-15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowieodbędzie się wykład prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko pt. „Młode pokolenie w świecie wielowymiarowego ryzyka. Etiologia problemu, zagrożenia i profilaktyka”. Inicjatywa skierowana jest do dyrektorów szkół oraz nauczycieli,  wszystkich poziomów kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Urzędu Miasta Częstochowa. Patronat objęła Loża Częstochowska Business Centre Club. 

Szczegóły dotyczące zgłoszenia:

http://wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=mg,100&id=7563&action=show

biuletyn_ed_300

BIULETYN NR 33 – styczeń 2015

W tym numerze BIULETYN NR 34 –SIERPIEŃ 2015 znalazły się publikacje dotyczące nowej formuły matury, sprawdzianu szóstoklasisty oraz wykorzystania nowych technologii informacyjno -komunikacyjnych w codziennej edukacji. Pomocne w pracy nauczycieli będą także artykuły z zakresu działalności twórców naszego regionu oraz jego historii. Jak zawsze w biuletynie, zamieszczone zostały również materiały edukacyjne jako wsparcie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz wiele innych. Ciekawą pozycją jest artykuł naszego doradcy metodycznego, zawierający prezentacje doświadczeń chemicznych wykonywanych przez uzdolnionego ucznia pasjonującego się tym przedmiotem.

Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie w uzgodnieniu z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, zapraszają do udziału w realizacji II edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, zapoczątkowanego w ramach kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”.

Czytaj dalej

VI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

RODN „WOM” w Częstochowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem KREATYWNI organizuje VI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie.
•  19 kwietnia 2015 r. od godz. 14.30 – zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych,
•  20 kwietnia 2015 r. od godz. 9.00 – zapraszamy nauczycieli uczących WdŻwR w szkołach oraz nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych.

więcej informacji ………