Przedsięwzięcia SOD

Grant dla matematyków

Koch-Snowflake_250

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych do udziału w szkoleniu grantowym – Kształcenie umiejętności matematycznych określonych w podstawie programowej IV etapu edukacyjnego.

Głównym celem grantu jest  kształceniem umiejętności matematycznych nie tylko na lekcjach matematyki, ale również podczas innych, matematyce pokrewnych zajęć, z uwzględnieniem spójności kształcenia na wszystkich etapach nauczania.

  • Wykorzystamy w praktyce różne metody efektywnej nauki, w tym techniki szybkiego zapamiętywania, bardzo przydatne w codziennej pracy z uczniem.
  • W formie warsztatowej wypracujemy sposoby przekazywania uczniowi tej samej, ale dla ucznia nowej umiejętności.
  • Poznamy zasady prawidłowego konstruowania zadań sprawdzających zgodnie z regułami pomiaru dydaktycznego.
  • Dowiemy się jak umiejętnie przekazywać uczniowi informację zwrotną o efektach jego kształcenia oraz jak monitorować realizację podstawy programowej zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym oceniania, a także, jak wdrażać wnioski wynikające z analizy wyników egzaminacyjnych.

Czas trwania kursu: 15 h (3 x 5 godzin dydaktycznych – spotkania raz w tygodniu).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie wraz z Kartą zgłoszenia zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki dotyczące zatrudnienia nauczyciela – pobierz kartę i zaświadczenie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty grantowej.

Oferta studiów podyplomowych

wyróżnienie - gwiazdka

Nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych:

 

  1. Gimnastyka korekcyjno–kompensacyjna
  2. Zarządzanie placówką oświatową
  3. Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  4. Terapia pedagogiczna specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia – pobierz

Konferencje – dla nauczycieli powiatu myszkowskiego

Zapraszamy nauczycieli głównie szkół ponadgimnazjalnych powiatu myszkowskiego do skorzystania z oferty konferencji przedmiotowo-metodycznych na rok szkolny 2015/2016.  Konferencje stanowią najważniejszą formę działalności doradców i są okazją do bezpośrednich kontaktów nauczycieli  poszczególnych przedmiotów z doradcami.

Poniżej pełny wykaz – Zapraszamy

Czytaj dalej

Wizyta partnerska w Bambergu

W dniach 8 – 10 lipca br. przebywała w Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu delegacja częstochowskich oświatowców w skład której weszli:
– Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
– Magdalena Dębska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
– Zbigniew Janus – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia
– Jan Randak – Dyrektor III LO im. dr. W. Biegańskiego
– Małgorzata Wojtowicz – nauczycielka języka niemieckiego ZS im. W.S. Reymonta
– Wioletta Radecka – nauczycielka języka niemieckiego ZS im. W.S. Reymonta
– Małgorzata Przymus – nauczycielka języka niemieckiego Gimnazjum nr 17 (tłumaczka).

Czytaj dalej

Podsumowanie pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”

29 kwietnia 2015 roku w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia odbyło się regionalne  podsumowanie pilotażu projektu Etyka nie tylko dla smyka.  Panie Liderki zaprezentowały przebieg działań w ich szkołach, podzieliły się spostrzeżeniami dotyczącymi  pozytywnego wpływu omawianych treści etycznych i antykorupcyjnych na komunikację interpersonalną uczniów oraz uczestników projektu. W wyniku obserwacji zmian w zachowaniu dzieci wskazywały także  na zasadność poszerzenia treści edukacyjnych  w pierwszym etapie edukacyjnym o  tematykę  aksjologiczną.

Po raz kolejny okazało się, że nauczyciele generują wspaniałe pomysły, potrafią zorganizować rewelacyjne przedsięwzięcia .

W pilotażu projektu, któremu patronował Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, wzięło udział 11 szkół,  jedenastu Liderów,  1328 uczniów i 89 nauczycieli.

Anna Warzocha
Koordynator Regionalny
Doradca metodyczny SOD

PRACE NAD PLATFORM EDUKACYJNĄ SOD

Trwa etap adaptacji platformy elearningowej SOD.

Kolejne funkcjonalności, formy będą uruchamiane sukcesywnie. Przepraszamy za niedogodności wynikające niezależnie od naszego Ośrodka.

W razie problemów z wejściem proszę o kontakt:

pawelguzikowski@gmail.com
poczta@sod.edu.pl
tel./fax: 34 362 51 05

„Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność?! Zadania dla nauczycieli i rodziców”

Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność?!    

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, zwłaszcza edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli klas IV oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z sześciolatkami, na Konferencję Regionalną:

"Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność?!
Zadania dla nauczycieli i rodziców"

 

Termin: 26 marca 2015 r. (czwartek)

Godziny: od 14:00 do 17:00 (rejestracja uczestników od 13:30)

Miejsce: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5

 

 

Czytaj dalej

KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA „ŹRÓDŁA AGRESJI W SZKOLE I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA IM”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Częstochowy

     Uprzejmie informuję, że Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie organizuje konferencję popularno-naukową połączoną z warsztatami nt. "Źródła agresji w szkole i sposoby zapobiegania im."

Szczegóły dotyczące konferencji:
http://www.sod.ids.czest.pl/wp-content/uploads/2015/03/Konferencja.pdf
 

 

 

Przyjazna matematyka – rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole podstawowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Przedszkoli i Szkół Podstawowych Częstochowy
    Uprzejmie informuję, że Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie organizuje konferencję nt.: „Przyjazna matematyka – rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole podstawowej.”
    Konferencja, nieodpłatna dla uczestników, odbędzie się 14 marca (sobota) 2015 roku w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, początek godz. 10.00.
    Celem głównym jest znalezienie wspólnych strategii nauczania matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz wzmocnienie współpracy środowiska. nauczycieli odpowiedzialnych za rozwijanie kompetencji matematycznych.
    Konferencja wpisuje się w realizację zadań polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Miasta Częstochowy – podnoszenie jakościkształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności
w zakresie matematyki.
    W programie przewidziane są wystąpienia m.in.: dr. Mirosława Dąbrowskiego – pracownika naukowego Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na temat: „Kto zna japoński?”
i dr hab. prof. AJD Grażyny Rygał – Dziekana Wydziału Pedagogicznego AJD – „Rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole podstawowej”.

  Serdecznie zapraszam nauczycieli:
  – przedszkoli pracujących z dziećmi sześcioletnimi,
  – pierwszego etapu edukacyjnego,
  – matematyki szkół podstawowych.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 11 marca 2015 r. (tel. 34 362 51 05 lub pocztą elektroniczną na adres sod@edukacja.czestochowa.pl).
    Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia. O szczegółach konferencji informuję w harmonogramie załączonym do niniejszego pisma.
Z poważaniem
Zbigniew Janus
Dyrektor SOD 

 

Czytaj dalej