Przedsięwzięcia SOD

Zgłoszenie reprezentacji szkoły do udziału
w konkursie matematyczno-historycznym
im. Stefana Banacha

 

Wypełnienie formularza jest deklaracją udziału uczniów reprezentujących szkołę w konkursie. Proszę o wypełnienie formularza. Po wypełnieniu i przesłaniu otrzymacie Państwo potwierdzenie na podany adres e-mail szkoły.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie tel.: 34 362 51 05.

O projekcie w pigułce

Projekt pn. „Wspomaganie na piątkę” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół / przedszkoli (SZ/P) w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015 r.

Czas realizacji Projektu: 01.09.2013 do 30.06.2015 roku.

Grupę docelową stanowią:

Szkoły:

  • szkoły podstawowe – 17,
  • gimnazja – 11,
  • Zespoły Szkół Zawodowych – 4,
  • Technika – 5,
  • Licea Ogólnokształcące – 5,
  • przedszkola – 14.

Nauczyciele: 1174 (998K i 176M)
Dyrektorzy szkół/przedszkoli: 53 (39K i 14M).