Przedsięwzięcia SOD

logo

Ankieta internetowa w diagnozowaniu rzeczywistości szkolnej

Zapraszamy wszystkich nauczycieli na bezpłatne szkolenie odnoszące się do ankiety internetowej jako narzędzia dostarczającego danych do opracowania diagnozy rzeczywistości szkolnej w kontekście tworzenia programów wychowaczo-profilaktycznych – formularz Google jako platforma umożliwiająca tworzenie narzędzi badawczych skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli; zasady konstruowania ankiety internetowej oraz sposoby opracowywania zebranych danych.

Szkolenie odbędzie się 11 października 2017 r. w SOD, ul. Kosmowskiej 5,
Prowadzący: Jacek Turlejski i Ewa Dziedziela
Wymagane zgłoszenie: www.sod.edu.pl/zg

XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy” które odbędzie się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2017.
W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane działania bibliotek oraz rozwiązane konkursy biblioteczne.

Termin: 16 października 2017r. poniedziałek godz. 13.30 – 16.30.
Miejsce: Aula Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130.

Czytaj dalej

Aerobik – aktywność dla każdego

aerobikW dniu 07.10.2017 r. w Akademickim Centrum Sportowym w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 6 odbyły się ciekawe zajęcia warsztatowe nt. Aerobik-aktywność dla każdego. Organizatorzy to: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. Uczestnikami zajęć byli nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zajęcia prowadziły Panie: mgr Dorota Rak i mgr Renata Owusu – wykładowcy AJD w Częstochowie.

Czytaj dalej

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ

zabawy-tan

Zgodnie z zapisem w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w której  zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach – zorganizowano w SOD warsztaty Zabawy taneczno-ruchowe  cz. I. W ten sposób, pod czujnym okiem choreografa Pani Beaty Sobczak-Kucy nauczyciele doskonalą swe umiejętności w tym zakresie.

Czytaj dalej

Warsztaty dla zdrowia i urody

Zapraszamy na warsztaty „Aerobik-aktywność dla każdego”, które odbędą się  7 października (sobota) 2017 r. w godz. 9.00 – 12.15 w Akademickim Centrum Sportowym ul. Zbierskiego 6,  42-200 Częstochowa. Zajęcia poprowadzą Panie: Dorota Rak i Renata Owusu – wykładowcy AJD w Częstochowie.  Warsztaty  są formą płatną, koszt udziału wynosi 33 zł,  czas trwania 6 godzin.  Osoby chętne prosimy o wypełnianie zgłoszenia elektronicznego.

Więcej informacji w tym sposób zgłoszenia – SOD tel. 34 3625105

Zapraszamy na warsztaty w ramach Akademii Skutecznego Dyrektora

 

fota

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia zaprasza nowo powołanych Państwa Dyrektorów i Wicedyrektorów  częstochowskich szkół i placówek  oświatowych (staż pracy do 3 lat) do udziału w warsztatach, które będą nawiązywały do tematyki pięciu konferencji zaplanowanych w bieżących roku szkolnym w ramach „Akademii skutecznego dyrektora”.

Tematyka warsztatów realizowanych w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia zostanie wzbogacona m.in. o zagadnienia z zakresu psychologii zarządzania, zarządzania finansami, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, organizacji uroczystości szkolnych. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Urzędu Miasta Częstochowa oraz doświadczeni dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Częstochowy.

Czytaj dalej

biuletyn_ed_300

BIULETYN NR 38 – sierpień 2017

Zapraszam do lektury sierpniowego numeru Biuletynu Edukacyjnego 2/2017 (38) – pobierz (PDF)

Nowy numer Biuletynu Edukacyjnego 2/2017 (38) wydawnictwa Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie,
w większości zawiera materiały dotyczące wdrażania nowej podstawy programowej opracowane przez naszych doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów i edukacji. Celem publikacji jest dotarcie z informacją do jak najszerszego grona nauczycieli i wsparcie ich w działaniach związanych z wprowadzaniem zmian, począwszy już od bieżącego roku szkolnego. Ponadto znalazły się w nich również wskazówki metodyczne, pokazujące sposoby na wprowadzanie nowych, efektywnych metod nauczania, propozycje rozwiązań w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w tym również z uczniem zdolnym przygotowującym się do udziału w konkursach przedmiotowych.