Przedsięwzięcia SOD

Szkolenie nieodpłatne w ramach tzw. „grantów”

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń  tzw. grantów, w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r.
Temat: Wychowanie patriotyczne we współczesnej szkole.   Konferencja dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek – 5 godzin.
Data i miejsce: 16 listopada 2017 r. SOD ul. Kosmowskiej 5, godz. 15.00
Jest to szkolenie w zakresie realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek  z terenu:
Miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.
Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz uzyskanie  zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela.
Zaświadczenie dla dyrektora szkoły/placówki wystawia organ prowadzący.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

logo

Ankieta internetowa w diagnozowaniu rzeczywistości szkolnej

Zapraszamy wszystkich nauczycieli na bezpłatne szkolenie odnoszące się do ankiety internetowej jako narzędzia dostarczającego danych do opracowania diagnozy rzeczywistości szkolnej w kontekście tworzenia programów wychowaczo-profilaktycznych – formularz Google jako platforma umożliwiająca tworzenie narzędzi badawczych skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli; zasady konstruowania ankiety internetowej oraz sposoby opracowywania zebranych danych.

Szkolenie odbędzie się 11 października 2017 r. w SOD, ul. Kosmowskiej 5,
Prowadzący: Jacek Turlejski i Ewa Dziedziela
Wymagane zgłoszenie: www.sod.edu.pl/zg

XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy” które odbędzie się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2017.
W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane działania bibliotek oraz rozwiązane konkursy biblioteczne.

Termin: 16 października 2017r. poniedziałek godz. 13.30 – 16.30.
Miejsce: Aula Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130.

Czytaj dalej

Aerobik – aktywność dla każdego

aerobikW dniu 07.10.2017 r. w Akademickim Centrum Sportowym w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 6 odbyły się ciekawe zajęcia warsztatowe nt. Aerobik-aktywność dla każdego. Organizatorzy to: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. Uczestnikami zajęć byli nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zajęcia prowadziły Panie: mgr Dorota Rak i mgr Renata Owusu – wykładowcy AJD w Częstochowie.

Czytaj dalej

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ

zabawy-tan

Zgodnie z zapisem w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w której  zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach – zorganizowano w SOD warsztaty Zabawy taneczno-ruchowe  cz. I. W ten sposób, pod czujnym okiem choreografa Pani Beaty Sobczak-Kucy nauczyciele doskonalą swe umiejętności w tym zakresie.

Czytaj dalej

Warsztaty dla zdrowia i urody

Zapraszamy na warsztaty „Aerobik-aktywność dla każdego”, które odbędą się  7 października (sobota) 2017 r. w godz. 9.00 – 12.15 w Akademickim Centrum Sportowym ul. Zbierskiego 6,  42-200 Częstochowa. Zajęcia poprowadzą Panie: Dorota Rak i Renata Owusu – wykładowcy AJD w Częstochowie.  Warsztaty  są formą płatną, koszt udziału wynosi 33 zł,  czas trwania 6 godzin.  Osoby chętne prosimy o wypełnianie zgłoszenia elektronicznego.

Więcej informacji w tym sposób zgłoszenia – SOD tel. 34 3625105