Konferencja „Stulecie praw wyborczych Polek na stulecie niepodległości Polski”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, uczniów, studentów i zainteresowanych mieszkańców Częstochowy na konferencję „Stulecie praw wyborczych Polek na stulecie niepodległości Polski”, która odbędzie się 28 listopada 2018 r. w Ratuszu Miejskim, o godzinie 13.00.
Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Debata będzie toczyła się wokół zagadnień związanych ze stuleciem nadania praw wyborczych kobietom: historii praw wyborczych kobiet w Polsce oraz społecznym konsekwencjom uzyskania tych praw.

Cele konferencji związane są z kształtowaniem postaw patriotycznych i równościowych oraz zwiększeniem świadomości społecznej odnośnie ww. tematyki. Wśród prelegentów biorących udział w wydarzeniu znajdą się m.in.: dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki, dr Edyta Widawska – Uniwersytet Śląski, dr inż. Agnieszka Puto i dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera – Politechnika Częstochowska, dr Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, dr Izabela Szumlas-Majzner – Wydawnictwo Taurus oraz mgr Magdalena Wrzalik – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.
Organizatorami powyższego wydarzenia są Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie i Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans. Współorganizatorzy to: Instytut Historii oraz Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Muzeum Częstochowskie.

Proszę o zgłaszanie udziału maksymalnie trzyosobowych delegacji szkoły (tj. nauczyciel oraz dwóch uczniów) oraz innych  zainteresowanych osób do 21.11.2018 r. poprzez wypełnienie formularza.