Kurs – Zasady udzielania pierwszej pomocy

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia organizuje dla nauczycieli szkół naszego miasta kurs doskonalący pt. „Zasady udzielania pierwszej pomocy”. 

Kurs zorganizowany jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznej i niepublicznej szkole i placówce (Dz. U. nr 6 z 22 stycznia 2003 r. z późniejszymi zmianami) i obejmuje najważniejsze aspekty bezpieczeństwa w oparciu o obowiązujące prawo, przygotowuje nauczycieli do sprawnego posługiwania się umiejętnościami ratującymi życie oraz do działania w sytuacji stresu.

Zapraszamy