logo epuap logo bip

Szkolenia nieodpłatne doradców metodycznych SOD

Szanowni Państwo

Zapraszamy do korzystania z nowej oferty szkoleń nieodpłatnych doradców metodycznych SOD zaplanowanych do realizacji w okresie od 4 marca 2019 r. do końca obecnego roku szkolnego. Jednocześnie informujemy, że od dnia 25 lutego 2019 ulegają zmianie terminy konsultacji indywidualnych doradców metodycznych. Szczegóły poniżej.

Zapraszamy do udziału

Czytaj dalej

Biuletyn Edukacyjny 2/2018 (40) grudzień 2018

Zapraszam do lektury styczniowego numeru Biuletynu Edukacyjnego 2/2018 (40) grudzień 2018 – pobierz PDF

Obecny numer pisma składa się z dwóch części: pierwszej – z materiałami poświęconymi obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz drugiej – składającej się z działów, które zazwyczaj tworzą numer biuletynu. W części pierwszej znalazły się ciekawe materiały edukacyjne związane z treściami historycznymi i patriotycznymi dotyczącymi udokumentowanych ważnych wydarzeń i  spraw opartych na faktach. W drugiej części zaś, przede wszystkim, materiały edukacyjne do wykorzystania przez nauczycieli przed egzaminem ósmoklasistów, którzy w tym roku szkolnym po raz pierwszy do niego przystąpią.

Konsultacje doradców

Jedną z form wspierania nauczycieli są konsultacje doradców metodycznych SOD. Jest to forma nieodpłatna, w ramach której nauczyciele mogą uzyskać pomoc we wszystkich sprawach związanych z realizowanymi zadaniami w szkole.  Konsultacje prowadzone są w miejscu i godzinach zgodnie z poniższym harmonogramem.

Czytaj dalej

Program wspomagania szkół i placówek realizowany przez SOD – 2018/2019

Celem programu jest nieodpłatne organizowanie i prowadzenie wspomagania szkoły/placówki, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań służących jej rozwojowi oraz poprawie jakości pracy w zakresie  wybranych przez nią potrzeb.

Udział szkoły/placówki w programie jest dobrowolny, a jej objęcie wspomaganiem jest możliwe po złożeniu przez dyrektora stosownej deklaracji.

Czytaj dalej

ZGŁOSZENIA NA KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Jeszcze w tym roku szkolnym planujemy uruchomić kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Uczestnikiem kursu może być nauczyciel posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( DZ.U. poz. 1597).

Czytaj dalej

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE „ WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO PLANOWANIA DALSZEJ PRACY”

Zamieszczamy materiały, które zostały zaprezentowane 6 lutego br. na konferencji pt. „ Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do planowania dalszej pracy”.

Zaproszenie do VI. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Katyniu

Urząd Miasta Częstochowy, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatu myszkowskiego do udziału w VI. Powiatowym Konkursie Wiedzy o Katyniu „W tablicach katyńskich pamięci zapisane”

Czytaj dalej

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl znajduje się specjalnie utworzona baza wypoczynku prowadzona przez MEN. Obecnie znajduje się tam 8 017 zgłoszeń zatwierdzonych przez kuratorów oświaty. Na zatwierdzenie czekają kolejne 886. W czasie ferii zimowych za granicą organizatorzy do tej pory zgłosili 356 wypoczynków. Według stanu na 1 lutego br., z wypoczynku wyjazdowego organizowanego w kraju skorzysta 146 388 uczniów, 114 814 przebywać będzie na półkoloniach w miejscu zamieszkania, a 11 888 uczniów wyjedzie za granicę. Czytaj dalej

AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA 2019

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym organizowanym dla  dyrektorów powołanych do pełnienia tego stanowiska od roku szkolnego 2018/19.
Dyrektorzy, którzy uczestniczyli w pierwszym szkoleniu w dniu 17 stycznia br. w RODN „WOM” w Częstochowie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Czytaj dalej

KONFERENCJA „WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO PLANOWANIA DALSZEJ PRACY”.

Informujemy, że 6 lutego br. w godzinach 14:00-16:00 organizujemy konferencję pt. „ Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do planowania dalszej pracy”.
Pierwsza część konferencji poświęcona będzie analizie wyników egzaminu, w drugiej odbędą się warsztaty w grupach przedmiotowych: język polski, matematyka, języki obce. Zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie poprzez formularz poniżej.

Czytaj dalej