logo epuap logo bip

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Katyniu – zaproszenie do udziału

tablice katyńskieUrząd Miasta Częstochowy i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, we współpracy z Akademią im. Jana Długosza oraz IV LO im. Henryka Sienkiewicza zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatu myszkowskiego do udziału w czwartej już edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Katyniu „W tablicach katyńskich pamięci zapisane”.

Czytaj dalej

Zajęcia otwarte – edukacja matematyczna

Dnia 8 lutego 2016 r.  w  oddziale I b  Szkoły Podstawowej nr 47 w Częstochowie zostały przeprowadzone zajęcia otwarte. Działania uczniów i nauczyciela, pani Anny Warzochy, obserwowali pedagodzy i asystenci  kilku częstochowskich szkół, w tym SP nr 11, SP nr 25 i SP nr 47. Dzieci bawiły się matematyką: klasyfikowały przedmioty, układały działania do konkretnej sytuacji problemowej, tworzyły matematyczne kompozycje z wykorzystaniem systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.  A ponieważ, jak podaje autorka, „system kształcenia i terapii Edukacja przez ruch (EPR )  to zbiór technik i metod pracy opartych na naturalnym, optymalnym, rytmicznym ruchu człowieka, aktywizującym zmysły, wspierającym wzrost poziomu integracji sensorycznej, by w ten sposób przygotować ciało  i umysł do procesu uczenia się”, nie zabrakło podczas zajęć  muzyki, tańca oraz działalności plastycznej najmłodszych uczniów szkolnych.

 

CZĘSTOCHOWA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

– to tytuł publikacji podsumowującej projekt edukacyjny realizowany w roku szkolnym 2014/15 z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 70 rocznicy jej zakończenia. Wczoraj, 9 lutego w OPK „Gaude Mater” odbyła się promocja wydawnictwa.

Wśród autorów publikacji pod redakcją dr Ryszarda Stefaniaka i mgr Rafała Piotrowskiego znaleźli się m.in. Robert Majzner, Grzegorz Nowik, Adam Kurus, Ryszard Stefaniak, Rafał Piotrowski, Zbigniew Zieliński, Sławomir Maślikowski, Grzegorz Basiński, Jarosław Sobkowski, Wiesław Paszkowski. Autorką okładki jest Anna Kościukiewicz – Kościelniak, korekty dokonała Justyna Wartacz, a Aneta Hołodniuk przygotowała sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Ojczyzna to ziemia i groby” „Częstochowianie w czasie II wojny światowej”. Recenzentem był prof. dr hab. Dariusz Złotkowski, a redaktorem technicznym Jarosław Leszczuk.

Czytaj dalej

Zmiana terminu szkolenia – Organizowanie bezpiecznych zajęć na lodowisku i śniegu

Z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie  szkolenia nieodpłatnego  „Organizowanie bezpiecznych zajęć na lodowisku i śniegu” następuje zmiana terminu tego szkolenia.
Zajęcia zaplanowane na 6 lutego br, godz 10:00. odbędą się w dniu 13 lutego 2016 godz 07:50 na terenie sztucznego lodowiska MOSiR, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8, Częstochowa.
Dodatkowych informacji udziela Pan Adrian Pasieka – doradca metodyczny SOD.
biuletyn_ed_300

BIULETYN NR 35 – STYCZEŃ 2016

Zapraszam do lektury styczniowego numeru Biuletynu Edukacyjnego – pobierz (PDF)

Zawarte w tym numerze artykuły poświęcone są zagadnieniom dydaktyczno-wychowawczym. W szczególności interesujące są te, omawiające wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w codziennej praktyce szkolnej przez nauczycieli różnych przedmiotów, m. in. języka polskiego, biologii, matematyki, informatyki. Włączenie w proces lekcyjny takich urządzeń, jak: tablet, smartfon… Ponadto przeszukiwanie Internetu, praca w sieci w celu podjęcia działań w grupie oraz przechowywanie plików w chmurze daje uczniom nowe możliwości nauki. Propozycją, która daje dużo satysfakcji i pozwala zrealizować autorskie pomysły jest również opisana krok po kroku możliwość przygotowywania materiałów edukacyjnych w programie mInstruktor, który wymaga od nauczyciela więcej czasu, ale uczniom przynosi więcej korzyści.

WARSZTATY MATEMATYCZNE

INSTYTUT MATEMATYKI POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ organizuje
WARSZTATY MATEMATYCZNE

Warsztaty Matematyczne adresowane są do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Odbywać się będą w czwartki w godz. 15:00 – 17:00
w sali 310 w budynku głównym Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki, Al. Armii Krajowej 21. Warsztaty poprowadzą pracownicy Instytutu Matematyki Politechniki Częstochowskiej. Przedmiotem Warsztatów będą m.in. zagadnienia z algebry wyższej i analizy matematycznej, które nie występują
w programach szkolnych. Przykładowe tematy Warsztatów Matematycznych: macierze i układy równań liniowych, liczby zespolone, pochodna funkcji, całka oznaczona i ich zastosowania.

Plan zajęć
Zgłoszenie uczestnictwa

Instrukcja zmiany ustawień poczty w prowadzonej przez UM Częstochowa dla szkół

logo sespolu infW związku z aktualizacją serwera pocztowego prowadzonego przez UM Częstochowy dla szkół i placówek oświatowych  załączamy instrukcje jak poprawnie skonfigurować programy klientów poczty tj. Outlook, Thunderbird i Windows Live Mail.
W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny na numer:
34 362-51-05, w. 106,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Instrukcje dostępne pod poniższymi linkami:

Zespół Wsparcia Informatycznego

Zaproszenie na konferencję „MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO – BEZ TAJEMNIC”.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie serdecznie zapraszają Nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych na konferencję pt. „MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO – BEZ TAJEMNIC”.

Termin: 12 stycznia 2016 r., godz. 13:30 – 16:30 (3 godz.)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, AULA „Forum”
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
o udziale w konferencji decyduje data zgłoszenia.

Czytaj dalej

Zakończenie IX edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”

Spotkaniami z nauczycielami, którzy zrealizowali program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa” zakończyła się IX edycja tego programu na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Pierwsze spotkanie 21 października 2015 r. odbyło się w siedzibie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie. Drugie – 22 października, w katowickiej siedzibie OIP.

Na terenie działania OIP Katowice w zakończonej edycji do programu przystąpiło 42 nauczycieli z 27 szkół, którzy przeprowadzili lekcje z tematyki objętej programem dla prawie 1600 uczniów. Ponadto specjaliści OIP Katowice przeprowadzili w szkołach objętych programem zajęcia dla ponad 1100 uczniów i około 150 studentów.

Czytaj dalej…