logo epuap logo bipp

Wyniki III. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Katyniu „W tablicach katyńskich pamięci zapisane”

27 marca 2015 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza odbył się etap finałowy III. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Katyniu „W tablicach katyńskich pamięci zapisane”. Konkurs jest inicjatywą Wydziału Edukacji UM Częstochowy
i Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, a jego współorganizatorami są: Akademia Jana Długosza oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. Czytaj dalej

Multimedialny Konkurs ,,25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Pforzheim i Lourdes”

Multimedialny Konkurs ,,25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Pforzheimi i Lourdes” .

 1. Cele konkursu:
 • upamiętnienie 25-lecia samorządu w Polsce oraz 25-lecia współpracy Miasta Częstochowy z Pforzheim i Lourdes,
 • mobilizowanie i motywowanie młodzieży do pogłębienia wiadomości o miastach bliźniaczych oraz o Niemczech (historia, kultura, gospodarka, itp.),
 • kształtowanie nawyku pogłębiania wiedzy pozaszkolnej,
 • promowanie technologii informatycznych jako narzędzia przekazu,
 • inspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnej pracy, sięgania do różnych źródeł, oceny tych źródeł, a także rozbudzanie jej uzdolnień i rozwijanie zainteresowań.

Czytaj dalej

„Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność?! Zadania dla nauczycieli i rodziców”

Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność?!    

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, zwłaszcza edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli klas IV oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z sześciolatkami, na Konferencję Regionalną:

"Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność?!
Zadania dla nauczycieli i rodziców"

 

Termin: 26 marca 2015 r. (czwartek)

Godziny: od 14:00 do 17:00 (rejestracja uczestników od 13:30)

Miejsce: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5

 

 

Czytaj dalej

KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA „ŹRÓDŁA AGRESJI W SZKOLE I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA IM”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Częstochowy

     Uprzejmie informuję, że Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie organizuje konferencję popularno-naukową połączoną z warsztatami nt. "Źródła agresji w szkole i sposoby zapobiegania im."

Szczegóły dotyczące konferencji:
http://www.sod.ids.czest.pl/wp-content/uploads/2015/03/Konferencja.pdf
 

 

 

Przyjazna matematyka – rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole podstawowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Przedszkoli i Szkół Podstawowych Częstochowy
    Uprzejmie informuję, że Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie organizuje konferencję nt.: „Przyjazna matematyka – rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole podstawowej.”
    Konferencja, nieodpłatna dla uczestników, odbędzie się 14 marca (sobota) 2015 roku w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, początek godz. 10.00.
    Celem głównym jest znalezienie wspólnych strategii nauczania matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz wzmocnienie współpracy środowiska. nauczycieli odpowiedzialnych za rozwijanie kompetencji matematycznych.
    Konferencja wpisuje się w realizację zadań polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Miasta Częstochowy – podnoszenie jakościkształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności
w zakresie matematyki.
    W programie przewidziane są wystąpienia m.in.: dr. Mirosława Dąbrowskiego – pracownika naukowego Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na temat: „Kto zna japoński?”
i dr hab. prof. AJD Grażyny Rygał – Dziekana Wydziału Pedagogicznego AJD – „Rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole podstawowej”.

  Serdecznie zapraszam nauczycieli:
  – przedszkoli pracujących z dziećmi sześcioletnimi,
  – pierwszego etapu edukacyjnego,
  – matematyki szkół podstawowych.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 11 marca 2015 r. (tel. 34 362 51 05 lub pocztą elektroniczną na adres sod@edukacja.czestochowa.pl).
    Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia. O szczegółach konferencji informuję w harmonogramie załączonym do niniejszego pisma.
Z poważaniem
Zbigniew Janus
Dyrektor SOD 

 

Czytaj dalej

Wykład otwarty dla nauczycieli w Częstochowie

Wykład otwarty dla nauczycieli w Częstochowie

prof. M.Jędrzejko

prof. M.Jędrzejko

10 marca 2015 r. w godz.13.00-15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowieodbędzie się wykład prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko pt. „Młode pokolenie w świecie wielowymiarowego ryzyka. Etiologia problemu, zagrożenia i profilaktyka”. Inicjatywa skierowana jest do dyrektorów szkół oraz nauczycieli,  wszystkich poziomów kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Urzędu Miasta Częstochowa. Patronat objęła Loża Częstochowska Business Centre Club. 

Szczegóły dotyczące zgłoszenia:

http://wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=mg,100&id=7563&action=show

Rozstrzygnięcie Multimedialnego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”

dyplom_zw_tlo42 marca 2015 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyła się uroczystość podsumowująca Multimedialny Konkurs  Żołnierze wyklęci – żołnierze niezłomni odbywający się pod honorowym patronatem Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy.  Organizatorem konkursu był Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. Najważniejszym celem konkursu było  przybliżenie częstochowskiej młodzieży postaci żołnierzy podziemia antykomunistycznego walczących o suwerenną Polskę w latach 1944-1963.  Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a ich zadaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej wybranemu żołnierzowi ,,wyklętemu". Najczęściej wybór padał na Witolda Pileckiego ps. Witold, Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora i Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil.  Komisja Konkursowa, po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prezentacji, dokonała następujących rozstrzygnięć.

W kategorii gimnazjów:

 • I miejsce – nie przyznano
 • II miejsce – Zbigniew Czarnota; Gimnazjum nr 2 im.  Pokolenia Kolumbów  w Częstochowie; nauczyciel – mgr Joanna Filak
 • III miejsce – Anna Myga; Gimnazjum nr 3 im.  Armii Krajowej  w Częstochowie; nauczyciel – mgr Dorota Krzemińska-Haziak

W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:

 • I miejsce – Karolina Dudkiewicz; IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie; nauczyciel – mgr Dorota Szajt
 • II miejsce – Anna Ranos; Zespół Szkół im. W. Andersa w Częstochowie; nauczyciel – mgr Beata Skrzypczyk
 • III miejsce  – Ewelina Antczak, Marta Stawicka; Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie; nauczyciel – mgr Agnieszka Burzyńska


Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom oraz ich nauczycielom.

biuletyn_ed_300

BIULETYN NR 33 – styczeń 2015

W tym numerze BIULETYN NR 34 –SIERPIEŃ 2015 znalazły się publikacje dotyczące nowej formuły matury, sprawdzianu szóstoklasisty oraz wykorzystania nowych technologii informacyjno -komunikacyjnych w codziennej edukacji. Pomocne w pracy nauczycieli będą także artykuły z zakresu działalności twórców naszego regionu oraz jego historii. Jak zawsze w biuletynie, zamieszczone zostały również materiały edukacyjne jako wsparcie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz wiele innych. Ciekawą pozycją jest artykuł naszego doradcy metodycznego, zawierający prezentacje doświadczeń chemicznych wykonywanych przez uzdolnionego ucznia pasjonującego się tym przedmiotem.