logo epuap logo bipp

Zapraszamy do udziału w projekcie ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do udziału w projekcie edukacyjnym „Projekt z ZUS”.
Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród dzieci i młodzieży. Czytaj dalej

logo

Ankieta internetowa w diagnozowaniu rzeczywistości szkolnej

Zapraszamy wszystkich nauczycieli na bezpłatne szkolenie odnoszące się do ankiety internetowej jako narzędzia dostarczającego danych do opracowania diagnozy rzeczywistości szkolnej w kontekście tworzenia programów wychowaczo-profilaktycznych – formularz Google jako platforma umożliwiająca tworzenie narzędzi badawczych skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli; zasady konstruowania ankiety internetowej oraz sposoby opracowywania zebranych danych.

Szkolenie odbędzie się 11 października 2017 r. w SOD, ul. Kosmowskiej 5,
Prowadzący: Jacek Turlejski i Ewa Dziedziela
Wymagane zgłoszenie: www.sod.edu.pl/zg

XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy” które odbędzie się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2017.
W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane działania bibliotek oraz rozwiązane konkursy biblioteczne.

Termin: 16 października 2017r. poniedziałek godz. 13.30 – 16.30.
Miejsce: Aula Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130.

Czytaj dalej

Aerobik – aktywność dla każdego

aerobikW dniu 07.10.2017 r. w Akademickim Centrum Sportowym w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 6 odbyły się ciekawe zajęcia warsztatowe nt. Aerobik-aktywność dla każdego. Organizatorzy to: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. Uczestnikami zajęć byli nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zajęcia prowadziły Panie: mgr Dorota Rak i mgr Renata Owusu – wykładowcy AJD w Częstochowie.

Czytaj dalej

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ

zabawy-tan

Zgodnie z zapisem w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w której  zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach – zorganizowano w SOD warsztaty Zabawy taneczno-ruchowe  cz. I. W ten sposób, pod czujnym okiem choreografa Pani Beaty Sobczak-Kucy nauczyciele doskonalą swe umiejętności w tym zakresie.

Czytaj dalej

VI Powiatowy Konkurs „Szkolne Izby…” – informacje o konkursie

logo konkursu

Zapraszamy do udziału
w VI Powiatowym Konkursie
Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej”
edycja 2017

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z terenu Częstochowy. Głównym celem konkursu jest promocja szkolnych izb pamięci, izb tradycji, izb regionalnych i kącików historycznych; podkreślenie ich roli w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej oraz edukacji patriotycznej.
Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk.

W tym miejscu gromadzimy wszystkie informacje o konkursie:
Czytaj dalej