ROZSTRZYGNIECIE VIII. POWIATOWEGO TURNIEJU WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

„Państwo powinno zająć się tym, czym musi, tym, czym nie musi, lepiej zajmie się obywatel”

prof. Jerzy Regulski

14 maja br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego odbył się finał VIII. Powiatowego Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. To wspólne przedsięwzięcie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Samorządowego Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.

nagrodzeni uczniowie

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych prowadzących klasy gimnazjalne, a patronat nad nim objął Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy. Celem Turnieju jest przede wszystkim kształtowanie postaw patriotycznych, przygotowanie uczniów do uczestnictwa w demokratycznych działaniach obywatelskich, pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym oraz rozpowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym.

Turniej Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym składa się z dwóch etapów. W pierwszym, uczniowie w swoich szkołach rozwiązywali test wiedzy poświęcony działaniom samorządu terytorialnego. Do II etapu – międzyszkolnego – z każdego gimnazjum przechodziły 3 osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych. Na etapie finałowym tworzyły one zespół reprezentujący szkołę.

Etap finałowy poprzedzony był warsztatami w Urzędzie Miasta Częstochowy. Uczniowie reprezentujący 10 częstochowskich szkół podstawowych (z klasami gimnazjalnymi) mieli okazję wziąć udział spotkaniu z częstochowskimi radnymi – Przewodniczącym RM Zdzisławem Wolskim i zastępcą Przewodniczącego RM Marcinem Marandą.

Finał turnieju odbył się 14 maja w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Stroną merytoryczną konkursu zajęła się Komisja w składzie: Dorota Kawka – doradca metodyczny SOD, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych (przewodnicząca), Agnieszka Wiklińska – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w I LO im. Juliusza Słowackiego, Grzegorz Basiński – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy, Tomasz Szczygłowski – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie.

Uczestnicy Turnieju, jak co roku, zaprezentowali wysoki i wyrównany poziom, a więc wyłonienie zwycięzców nie było takie łatwe. W wyniku końcowych rozstrzygnięć laureatami, VIII. edycji Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym zostali:

I miejsce – zespół uczniów ze Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie w składzie: Oskar Dziembek, Dawid Idziak, Adrian Iwańczak; nauczyciel/opiekun zespołu Jolanta Biernacka

II miejsce – zespół uczniów ze Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie w składzie: Stanisław Halkiewicz, Emila Pruciak, Filip Dobosik; nauczyciel/opiekun zespołu Jarosław Lubkiewicz

III miejsce – zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie w składzie: Jakub Błasik, Agata Kościelniak, Kacper Wrzosek; nauczyciele/opiekunowie zespołu: Mariusz Gnieździłow

wyróżnienie – zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie w składzie: Weronika Klimczyk, Klaudia Mikuta, Agnieszka Gizler; nauczyciel/opiekun zespołu: Krzysztof Skowera.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z wręczenia nagród, publikowanej na stronie UM Częstochowa.

Zwycięzcom VIII. Powiatowego Turnieju Wiedzy o Samorządzie gratulujemy, a wszystkich chętnych zapraszamy za rok, do udziału w kolejnej IX. edycji turnieju.