oferta doskonalenia SOD

Zapraszamy na konsultacje z naszymi doradcami

Konsultacje indywidualne doradców adresowane są nieodpłatną formą wsparcia nauczycieli i odbywają się zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Joanna BICZAK doradca metodyczny wychowania dzieci i młodzieży, j.biczak@sod.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego,
ul. Warszawska 31 Częstochowa; tel. 34 374-07-28,
wtorek 9:30-11:30
czwartek 15:30-16:30

Dorota PISAREK doradca metodyczny religii,
d.pisarek@sod.edu.pl

Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 Częstochowa, tel. 34 324-35-51,
wtorek 10:30-12:30
czwartek 12:30-14:30

Katarzyna PATRZYKONT – doradca metodyczny kształcenia specjalnego, k.patrzykont@sod.edu.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka, ul. Legionów 58 Częstochowa, tel. 34 324-18-38,
poniedziałek 16:30-17:30
czwartek 10:00-11:00

Danuta LIS – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, d.lis@sod.edu.pl

Miejskie Przedszkole nr 16 ul. S. Starzyńskiego 9 Częstochowa, tel. 34 362-63-83,
poniedziałek 9:00-11:00
wtorek 13:00-15:00

Iwona SIKORSKA – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, i.sikorska@sod.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego,
ul. Warszawska 31 Częstochowa, tel. 34 374-07-28,
wtorek 8:00-10:00
czwartek 12:30-13:30

Iwona KIEŁCZYKOWSKA – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, i.kielczykowska@sod.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Dąbrowskiej Festynowa 24, Częstochowa, tel. 34 361-78-59,
poniedziałek 10:00-11:00
czwartek 13:30-14:30

Agnieszka FREJLICH – doradca metodyczny języka polskiego,
a.frejlich@sod.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego, ul. Warszawska 31 Częstochowa, tel. 34 374-07-28
wtorek 8:00-9:00
czwartek 11:30-12:30

 Elżbieta GRABARA – doradca metodyczny matematyki,
e.grabara@sod.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy ul. Księżycowa 6 Częstochowa, tel. 34 361-49-71,
wtorek 14:30-16:00
czwartek 9:00-10:30

Teresa ZATOŃ – doradca metodyczny przyrody,
t.zaton@sod.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi
im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Wł. Orkana 95/109 Częstochowa
tel. 34 363-38-60,
poniedziałek 9:30-10:30
czwartek 15:00-17:00

Józef ŻMUDZIŃSKI – doradca metodyczny języka polskiego, j.zmudzinski@sod.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 50 ul. S. Starzyńskiego 10 Częstochowa
tel. 34 362-31-66,
wtorek 13:00-15.30
czwartek 8:00-9:30

Teresa BACZYŃSKA – doradca metodyczny matematyki,
t.baczynska@sod.edu.pl;

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe ul. S. Worcella 22 Częstochowa tel. 34 361-36-96,
poniedziałek 14:30-16:00
wtorek 10:30-12:00

 Beata MIELCZAREK – doradca metodyczny plastyki/muzyki, b.mielczarek@sod.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Dąbrowskiej ul. Festynowa 24 Częstochowa; tel. 34 361-78-59,
poniedziałek 10:00-12:00
wtorek 13:30-14:30
czwartek 15:30-16.30

Adrian PASIEKA – doradca metodyczny wychowania fizycznego, a.pasieka@sod.edu.pl

 Zespół Szkół Technicznych al. Jana Pawła II 126/130 Częstochowa; tel. 34 361-29-04,
poniedziałek 10:00-12:00
czwartek 16:00-18:00

Iwona SKRZYPCZYK-GAŁKOWSKA – doradca metodyczny języka polskiego, i.skrzypczyk@sod.edu.pl

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe ul. S. Worcella 22 Częstochowa tel. 34 361-36-96,
poniedziałek 8:30-09:30
czwartek 14:30-15:30

Elżbieta MAJBA – doradca metodyczny języka angielskiego, e.majba@sod.edu.pl

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Targowa 29 Częstochowa tel. 34 324-14-11,
wtorek 13:30-14:30
czwartek 10:30-12:30

Jolanta BRZEZIŃSKA-RWIDAN  – doradca metodyczny języka francuskiego, j.brzezinska@sod.edu.pl

Zespół Szkół im. gen. Wł. Andersa ul. Targowa 29 Częstochowa tel. 34 361-91-00,
poniedziałek 10:00-12:00
czwartek 13:00-15:00

Jadwiga IDZIKOWSKA-LABOCHA – doradca metodyczny języka niemieckiego, j.idzikowska@sod.edu.pl

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe ul. S. Worcella 22 Częstochowa tel. 34 361-36-96,
wtorek 13:30-15:00
czwartek 8:00-9:30

Dorota KAWKA – doradca metodyczny historii,
d.kawka@sod.edu.pl

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych ul. św. Augustyna 3/7 Częstochowa tel. 34 360-60-44,
wtorek 15:00-16:00
czwartek 11:30-13:30

Aneta KAZIBUDZKA – doradca metodyczny matematyki,
a.kazibudzka@sod.edu.pl

Zespół Szkół Technicznych al. Jana Pawła II 126/130 Częstochowa tel. 34 361-29-04, sala 9a,
wtorek 10:30-12:00
czwartek 14:00-15:30

Anna DRZEWIECKA-ŚWITAŁA – doradca metodyczny chemii, a.drzewiecka@sod.edu.pl

Techniczne Zakłady Naukowe ul. Jasnogórska 84/90 Częstochowa tel. 34 324-35-51,
poniedziałek 14:00-15:00
czwartek 09:00-10:00

Renata WOJTANIA – doradca metodyczny fizyki,
r.wojtania@sod.edu.pl

IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida ul. Jasnogórska 8 Częstochowa tel. 34 324-23-07,
wtorek 10:00-12:00
czwartek 13:30-14:30

Donata LESZCZYŁOWSKA – doradca metodyczny biologii, d.leszczylowska@sod.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 50 ul. S. Starzyńskiego 10 Częstochowa tel. 362-31-66,
poniedziałek 10:30-12:00

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe ul. S. Worcella 22 Częstochowa tel. 34 361-36-96,
czwartek 15:30-17:00

Janina STRZYŻEWSKA – doradca metodyczny geografii,
j.strzyzewska@sod.edu.pl

VI LO im. J. Dąbrowskiego ul. mjr. W. Łukasińskiego 40 Częstochowa tel. 34 323-11-63,
wtorek 9:00-10.00

Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Okólna 31/39 Częstochowa tel. 34 361-38-86,
wtorek 14:30-15:30
czwartek 10:30-11:30

Jacek TURLEJSKI – doradca metodyczny informatyki
j.turlejski@sod.edu.pl

IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida ul. Jasnogórska 8 Częstochowa tel. 34 324-23-07,
poniedziałek, 9:30-11:30
czwartek, 13:30-15:30

Maciej WIŁUN – doradca metodyczny informatyki,
m.wilun@sod.edu.pl

Zespół Szkół Samochodowo -Budowlanych ul. św. Augustyna 3/7 Częstochowa tel. 34 360-60-44,
wtorek 10:30-12:30
czwartek 13:30-15:30

Agnieszka RATOŃ-KORBELA – doradca metodyczny kształcenia zawodowego, a.raton@sod.edu.pl

 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących al. Niepodległości 16/18 Częstochowa tel. 34 370-95-52,
poniedziałek 10:00-11:30
wtorek 15:30-17:00


Do pobrania harmonogram w formacie pdf –
Konsultacje indywidualne (PDF) – pobierz