Zaproszenie na szkolenie dotyczące wolontariatu

Aktualizacja.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) wprowadziła wiele nowych regulacji w tym m.in.  zapisy dot. sposobu organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i równocześnie wspierając Państwa Dyrektorów w realizacji kierunku polityki oświatowej państwa w zakresie „wzmacniania wychowawczej roli szkoły” Samorządowy Ośrodek Doskonalenia organizuje szkolenie nieodpłatne na temat: Wolontariat szkolny w świetle nowych uregulowań prawnych.

Szkolenie odbędzie się 15 listopada (środa) 2017 r. w godz. 15:00 – 16:30 w siedzibie SOD przy ul. Kosmowskiej 5 w Częstochowie.
Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu – tel. 34 362-51-05
(sekretariat SOD).

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.