logo epuap logo bipp

Zgłoszenia – kursy doskonalące

 

    Karta zgłoszenia na odpłatne formy doskonalenia - SOD - Rok szkolny 2017/2018

 

Dane uczestnika

  • Adres zamieszkania

  • Miejsce pracy

 
 
  • 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby dokumentacji. 2. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa.
 

Weryfikacja