logo epuap logo bipp

Zgłoszenia – STUDIA PODYPLOMOWE

 

    Karta zgłoszenia na studia podyplomowe

 

Dane uczestnika

  • Miejsce pracy

 
 
  • Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia (SOD) z siedzibą w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa. Kontakt z osoba pełniącą obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji: abi@sod.edu.pl 2. Administrator przetwarza i zapewnia ochronę następujących danych osobowych, 3. Dane osobowe – imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia przetwarzane są w celu przygotowania zaświadczeń i dokumentowania doskonalenia nauczycieli (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2016 poz. 1591). Dane osobowe - miejsce pracy, adres e-mail uczestnika, stopień awansu zawodowego przetwarzane są w celu organizacji formy doskonalenia na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika. 4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w szkoleniu i przygotowania zaświadczenia dla uczestnika. 5. Dane przetwarzane są na czas określony przepisami prawa z zakresu oświaty i administracji. 6. Uczestnikowi doskonalenia przysługuje prawo dostępu do wszystkich powyższych danych oraz ich poprawiania oraz wycofania zgody na przetwarzanie 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8. Wszystkie powyższe dane mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 9. Wszystkie powyższe dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru Unii Europejskiej oraz nie będą wykorzystane do automatycznego przetwarzania tzw. profilowania
 

Weryfikacja