logo epuap logo bipp

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej

  • Dane do faktury - NABYWCA

  • W związku z centralizacją VAT proszę o dokładne dane do wystawienia faktury
  • Dane ODBIORCY

  • 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby dokumentacji. 2. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa.
 

Weryfikacja