logo epuap logo bipp

Zgłoszenie udziału w konkursie matematycznym „Myśl Logicznie”

Zapraszamy szkoły do udziału w konkursie matematycznym „Myśl logicznie” poświęconemu Stafanowi Banachowi.

Zgłoszenie udziału - Konurs matematyczny -Myśl logicznie

  • Uczniowie biorący udział w konkursie

  • 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby dokumentacji. 2. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa.
 

Weryfikacja