logo epuap logo bip

Zapraszmay do kolejnej edycji programu „Kultura bezpieczeństwa”

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie w uzgodnieniu z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, zapraszają do udziału w realizacji XI edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, zapoczątkowanego w ramach kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”.  Program edukacyjny
pn. „Kultura bezpieczeństwa”, którego główną ideą jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy od 2006 r.

Spotkanie inicjujące kolejną edycję przedsięwzięcia odbędzie się
19 października 2016 r. w godz. 1000– 1400  w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie  ul. I. Kosmowskiej 5.

Spotkanie będzie ono powiązane  z nieodpłatnym szkoleniem w celu zainteresowania przedstawicieli szkół zawodowych ewentualną możliwością uruchomienia klas przygotowujących do pracy w zawodach drzewiarskich, w tym m.in.  przygotowania, przebiegu
i kierowania procesem technologicznym w zakładach branży, obróbki plastycznej i hydrotermicznej drewna i tworzyw drzewnych, klasyfikacji surowca itp.

W trakcie spotkania będzie również możliwość zadawania pytań z zakresu BHP. W ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” szkoły otrzymują m.in. zestaw zawierający podręcznik z płytą CD. Materiały edukacyjne zostały opracowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i stanowią podstawę dla planowanych indywidualnie kilku lub kilkunastu zajęć lekcyjnych. Komplet zawiera również konspekty lekcji, przykładowe testy dla uczniów oraz przystępne omówienia przepisów i przykłady dobrych praktyk. W ramach bezpłatnych szkoleń Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy. Wszyscy nauczyciele, którzy udokumentują przeprowadzenie z młodzieżą przynajmniej dwóch lekcji na podstawie „Materiałów pomocniczych dla szkół ponadgimnazjalnych. Kultura bezpieczeństwa”, otrzymają świadectwa uczestnictwa w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy. Zachęcam Państwa do udziału w tej ważnej społecznie akcji, która pozwoli na właściwe przygotowanie młodzieży do podjęcia pierwszej pracy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycili  szkół ponadgimnazjalnych i potwierdzenie udziału w spotkaniu – tel. 34 362-51-05 (sekretariat SOD).

Zapraszmay do kolejnej edycji programu „Kultura bezpieczeństwa”
Przewiń do góry
Skip to content