logo epuap logo bip

Konferencja nt.: Jak wspierać i pozostać niewidzialnym, czyli od woli działania do samodzielności uczniów o ,,różnej sprawności”.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie we współpracy z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacją Oczami Brata zapraszają do udziału w konferencji nt.: Jak wspierać i pozostać niewidzialnym, czyli od woli działania do samodzielności uczniów o ,,różnej sprawności”. Tematyka konferencji wpisuje się w obszar realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 – wzmacnianie wychowawczej roli szkoły oraz wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Termin i miejsce: 7 marca 2018 r. (środa) godz. 13.00 w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie ul. Kosmowskiej 5.

Program konferencji:

13.00 – 14.30 wykłady:
1. Wprowadzenie: Tworzenie przyjaznych warunków edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających samodzielności uczniów – Joanna Biczak, doradca metodyczny wychowania dzieci i młodzieży w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie, nauczyciel
w Szkole Podstawowej nr 12 w Częstochowie.
2. Wykład: Samodzielność, odpowiedzialność, niezależność – sposoby wspierania osób z niepełnosprawnością w radzeniu sobie z trudnościami w dorosłym życiu – Paweł Bilski, Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata.
3. Kompetencje społeczne uczniów, które pozwalają budować pozytywny obraz własnej osoby, pokonywać lęk i zachęcać do aktywności – Magdalena Bach, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
w Częstochowie.
4. „Chodzenie po linie”, czyli sposoby uczenia dziecka samodzielności – Katarzyna Patrzykont, doradca metodyczny kształcenia specjalnego w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 23
w Częstochowie.
5. Rola nauczyciela w poszukiwaniu indywidualnego wizerunku każdego dziecka o „różnej sprawności”– Jolanta Miękina dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie.

14.30 – 14.45 Przerwa kawowa
14.45 – 16.15 Warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli nt.: Droga do samodzielności osób z niepełnosprawnością.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji i / lub warsztatach do dnia 2 marca 2018 r. – tel. 34 362-51-05 (sekretariat SOD).

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja nt.: Jak wspierać i pozostać niewidzialnym, czyli od woli działania do samodzielności uczniów o ,,różnej sprawności”.
Przewiń do góry
Skip to content