logo epuap logo bip

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3.Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

4. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
więcej ….

Przewiń do góry
Skip to content