logo epuap logo bip

Autor: Grzegorz Papalski

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram. Harmonogram przeprowadzania testów […]

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej. Harmonogram Marzec 2021 r. Data Godzina 9:00 Godzina 14:00 […]

Oferta szkoleniowa SOD luty 2021 r.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na stronie SOD – Oferta edukacyjna 2020/2021 – Konferencje przedmiotowo-metodyczne 2020/2021 – zgłoszenie udziału – lub seminarium nieodpłatne, rozwinąć – wybierz i zaznaczyć wybrany temat szkolenia oraz wypełnić dane uczestnika. Proszę również zaznaczyć opcję – tak wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która umożliwi wystawienie […]

Policjant rozmawiał z uczniami o cyberprzemocy

W ramach kampanii „Częstochowa wolna od PRZEMOCY” profilaktyk z wydziału prewencji prowadzi szereg spotkań online z uczniami częstochowskich szkół. Podczas zajęć poruszana jest tematyka cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci, zażywania substancji odurzających oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Kampania realizowana jest wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie oraz Zespołem Pracowników Poradni Psychologiczno […]

Wykaz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w woj. śląskim posiadających akredytację lub akredytację wstępną

(w przypadku placówek niepublicznych posiadających akredytację wstępną – wpisanych do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez samorząd województwa) Pobierz wykaz – zaktualizowany na dzień 3 listopada 2020 r. http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/akredytacja/placowki-doskonalenia-nauczycieli/wykaz-publicznych-i-niepublicznych-placowek-doskonalenia-nauczycieli-w-woj-slaskim-posiadajacych-akredytacje-lub-akredytacje-wstepna-2/

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli w zakresie wynikającym z dodatkowego kierunku polityki oświatowej państwa: „Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego”

Szkolenia prowadzone będą online na platformie TEAMS. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na stronie SOD – Oferta edukacyjna 2020/2021- Szkolenia nieodpłatne I półrocze 2020/2021 – zgłoszenie udziału – rozwinąć – wybierz i zaznaczyć wybrany temat szkolenia. Proszę również pamiętać o zaznaczeniu opcji – tak wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. […]

LAPTOPY DLA DZIECI Z CZĘSTOCHOWSKICH PODSTAWÓWEK

LAPTOPY DLA DZIECI Z CZĘSTOCHOWSKICH PODSTAWÓWEK Na wsparcie dzieci uczących się na odległość w dobie pandemii Częstochowa pozyskała łącznie niemal 265 tys. zł z rządowych projektów ,,Zdalna Szkoła” i ,,Zdalna Szkoła+”. Umożliwiło to zakup 90 laptopów, z których skorzystają m.in. uczennice i uczniowie z rodzin wielodzietnych. Z trudami zdalnej nauki uczennice i uczniowie zmagają się […]

Przewiń do góry
Skip to content