logo epuap logo bip

Biuletyn Edukacyjny

Biuletyn Edukacyjny 1/2021 (43)

Zapraszamy do lektury nowego numeru Biuletynu Edukacyjnego 1/2021 (43) wydawnictwa Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie. W znacznej części jest on poświęcony zmianom w wymaganiach w egzaminach zewnętrznych, tj. ósmoklasisty i maturalnym w 2021 roku oraz zagadnieniom nauczania w trybie zdalnym. Przedstawione opracowania są propozycjami do wykorzystania przez nauczycieli. Zawierają praktyczne wskazówki, m. in. doradców metodycznych […]

Biuletyn Edukacyjny 1/2020 (42)

Zapraszamy do lektury nowego numeru Biuletynu Edukacyjnego 1/2020 (42) wydawnictwa Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie. W znacznej części jest on poświęcony zagadnieniu nauczania na odległość na różnych etapach edukacyjnych. Przedstawione opracowania są propozycjami do wykorzystania przez nauczycieli w trakcie tworzenia własnych materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej. Omówienia te zawierają praktyczne wskazówki metodyczne doradców metodycznych naszego […]

Biuletyn Edukacyjny 1/2019 (41) grudzień 2019

Zapraszam do lektury numeru Biuletynu Edukacyjnego 1/2019 (41) grudzień 2019 – pobierz PDF Biuletyn Edukacyjny 1/2019 (41) wydawnictwa Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie w znacznej części poświęcony jest zagadnieniu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II. stopnia. Przedstawione opracowania wskazują najważniejsze elementy nowej podstawy, zawierają […]

Biuletyn Edukacyjny 2/2018 (40) grudzień 2018

Zapraszam do lektury numeru Biuletynu Edukacyjnego 2/2018 (40) grudzień 2018 – pobierz PDF Obecny numer pisma składa się z dwóch części: pierwszej – z materiałami poświęconymi obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz drugiej – składającej się z działów, które zazwyczaj tworzą numer biuletynu. W części pierwszej znalazły się ciekawe materiały edukacyjne związane z treściami […]

Publikacje w Biuletynie Edukacyjnym Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie

Teksty piszemy w programie WORD. Pliki zapisujemy w dwóch formatach starszym i nowszym. Używamy czcionki Times New Roman, wielkość 12. Tekst należy wpisywać bez dodatkowych spacji, tak jak układa go komputer. Wyróżniamy w tekście tytuł oraz podpis autora. W tekście stosujemy pełne nazwy instytucji oraz imiona i nazwiska osób oraz pełnione przez nich funkcje. Wyróżnienia […]

BIULETYN 39 – STYCZEŃ 2018

Zapraszam  do lektury styczniowego numeru Biuletynu Edukacyjnego 1/2018 (39) – pobierz PDF W numerze tym opublikowane zostały materiały opracowane przez naszych konsultantów i doradców metodycznych z zakresu metodyki przedmiotów, jak również nowych sposobów na zainteresowanie oraz wprowadzanie uczniów w świat wiedzy i umiejętności. Są to propozycje do wykorzystania przez nauczycieli w ramach wsparcia ich działań […]

BIULETYN NR 38 – sierpień 2017

Zapraszam do lektury sierpniowego numeru Biuletynu Edukacyjnego 2/2017 (38) – pobierz (PDF) Nowy numer Biuletynu Edukacyjnego 2/2017 (38) wydawnictwa Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, w większości zawiera materiały dotyczące wdrażania nowej podstawy programowej opracowane przez naszych doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów i edukacji. Celem publikacji jest dotarcie z informacją do jak najszerszego grona nauczycieli i wsparcie ich […]

BIULETYN NR 37 – styczeń 2017

Zapraszam do lektury styczniowego numeru Biuletynu Edukacyjnego 1/2017 (37) – pobierz (PDF) Biuletyn Edukacyjny 1/2017 (37) wydawnictwa Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, zawiera między innymi opublikowane materiały związane z tematyką innowacyjności w edukacji. Ponadto w numerze tym przedstawiony został, ważny z punktu widzenia pozyskiwania umiejętności w stosowaniu TIK, pilotaż projektu nauki programowania. Znalazły się w […]

BIULETYN NR 36 – wrzesień 2016

Zapraszam do lektury wrześniowego numeru Biuletynu Edukacyjnego – pobierz (PDF) Biuletyn poświęcony jest w znacznej części metodycznym rozwiązaniom z wielu przedmiotów a przede wszystkim z matematyki w różnych etapach edukacyjnych. Materiały te praktycznie są tak przygotowane, aby były przydatne do wykorzystania w tworzeniu własnych materiałów edukacyjnych już z początkiem roku szkolnego 2016/2017. Ponadto w numerze […]

BIULETYN NR 35 – STYCZEŃ 2016

Zapraszam do lektury styczniowego numeru Biuletynu Edukacyjnego – pobierz (PDF) Zawarte w tym numerze artykuły poświęcone są zagadnieniom dydaktyczno-wychowawczym. W szczególności interesujące są te, omawiające wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w codziennej praktyce szkolnej przez nauczycieli różnych przedmiotów, m. in. języka polskiego, biologii, matematyki, informatyki. Włączenie w proces lekcyjny takich urządzeń, jak: tablet, smartfon… Ponadto przeszukiwanie […]

Przewiń do góry
Skip to content