logo epuap logo bip

Przedsięwzięcia SOD

KOMUNIKAT

Stosownie do Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem odwołuję wszystkie szkolenia planowane w ofercie edukacyjnej, konferencje, konsultacje indywidualne i grupowe oraz szkolenia nauczycieli w ramach wspomagania zaplanowane do 25 marca br.  Nowe terminy zostaną ustalone w późniejszym czasie. Oferujemy wsparcie drogą e-mailową i […]

Szkolenie pt. „ Dołącz do eTwinning ”

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w  Częstochowie zaprasza dyrektorów i nauczycieli na szkolenie pt. „ Dołącz do eTwinning ” , które odbędzie się  26 lutego 2020 r. w godz. 9.00-12.30 w naszym Ośrodku. Oferta skierowana jest wyłącznie do osób niezarejestrowanych na platformie eTwinning. Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych  i będzie prowadzone przez p. Annę Krzyżanowską – ambasadora […]

Wizyta nauczycieli z Bambergu

W dniach 06.-09.01.2020 r. gościliśmy w naszym mieście grupę nauczycieli z Bambergu (Niemcy). Grupa składała się z 15 referendarzy – młodych nauczycieli, którzy po zdaniu egzaminu państwowego uzyskali prawo wykonywania zawodu oraz 5 nauczycieli-opiekunów. Wizyta odbyła się w ramach projektu hospitacyjnego realizowanego na podstawie podpisanego w 2015 r. porozumienia między Urzędem Miasta Częstochowy a Dientzenhofer-Gymnasium […]

KURS „”TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, POZNAWCZYCH, EMOCJONALNYCH I KOMUNIKACYJNYCH UCZNIA Z ASD W KONTEKŚCIE DIAGNOZY JEGO POTRZEB PSYCHOROZWOJOWYCH ”

Serdecznie zapraszamy na kurs „„Trening umiejętności społecznych, poznawczych, emocjonalnych i komunikacyjnych ucznia z ASD w kontekście diagnozy jego potrzeb psychorozwojowych ”, który odbędzie się w dniach: – 11.02.2019 r. (wtorek) w godz. 15.00-19.00 – I część – 19.02.2019 r. (środa) w godz. 15.00-19.00 – II część Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych. Koszt kursu 70,00 zł. […]

Przewiń do góry