logo epuap logo bip

Przedsięwzięcia SOD

Zaproszenie na nowe szkolenia płatne

Po bardzo dobrych informacjach zwrotnych dot. oceny jakości szkoleń z zakresu pracy na platformie TEAMS, proponujemy Państwu kontynuację szkoleń związanych z doskonaleniem i rozwijaniem przez nauczycieli umiejętności stosowania i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przedstawiamy propozycje trzech tematów szkoleń: Microsoft Office 365 A1. Wdrożenie i wprowadzenie do pracy z wybranymi aplikacjami. Nauczanie zdalne i możliwości […]

Policjant rozmawiał z uczniami o cyberprzemocy

W ramach kampanii „Częstochowa wolna od PRZEMOCY” profilaktyk z wydziału prewencji prowadzi szereg spotkań online z uczniami częstochowskich szkół. Podczas zajęć poruszana jest tematyka cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci, zażywania substancji odurzających oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Kampania realizowana jest wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie oraz Zespołem Pracowników Poradni Psychologiczno […]

Wykaz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w woj. śląskim posiadających akredytację lub akredytację wstępną

(w przypadku placówek niepublicznych posiadających akredytację wstępną – wpisanych do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez samorząd województwa) Pobierz wykaz – zaktualizowany na dzień 3 listopada 2020 r. http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/akredytacja/placowki-doskonalenia-nauczycieli/wykaz-publicznych-i-niepublicznych-placowek-doskonalenia-nauczycieli-w-woj-slaskim-posiadajacych-akredytacje-lub-akredytacje-wstepna-2/

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli w zakresie wynikającym z dodatkowego kierunku polityki oświatowej państwa: „Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego”

Szkolenia prowadzone będą online na platformie TEAMS. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na stronie SOD – Oferta edukacyjna 2020/2021- Szkolenia nieodpłatne I półrocze 2020/2021 – zgłoszenie udziału – rozwinąć – wybierz i zaznaczyć wybrany temat szkolenia. Proszę również pamiętać o zaznaczeniu opcji – tak wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. […]

LAPTOPY DLA DZIECI Z CZĘSTOCHOWSKICH PODSTAWÓWEK

LAPTOPY DLA DZIECI Z CZĘSTOCHOWSKICH PODSTAWÓWEK Na wsparcie dzieci uczących się na odległość w dobie pandemii Częstochowa pozyskała łącznie niemal 265 tys. zł z rządowych projektów ,,Zdalna Szkoła” i ,,Zdalna Szkoła+”. Umożliwiło to zakup 90 laptopów, z których skorzystają m.in. uczennice i uczniowie z rodzin wielodzietnych. Z trudami zdalnej nauki uczennice i uczniowie zmagają się […]

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie zaprasza Państwa Nauczycieli języka polskiego i matematyki na nieodpłatne szkolenie online na temat „Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu”.Proponowane szkolenie jest powtórzeniem części konferencji dla dyrektorów z dnia 25.11.2020 r. zorganizowanej przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Pragniemy tym szkoleniem przekazać informacje o dostosowaniach wymagań edukacyjnych dla ucznia […]

Przedsięwzięcie edukacyjne “Dęby Katyńskie w Częstochowie”

Serdecznie zapraszam nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w  przedsięwzięciu edukacyjnym, pod nazwą „Dęby Katyńskie w Częstochowie” towarzyszącym VII Powiatowemu Konkursowi Wiedzy o Katyniu „W tablicach katyńskich pamięci zapisane” 2020/2021. Organizatorami przedsięwzięcia są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. Cele działania: 1. Uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej,2. Pielęgnowanie pamięci bohaterów-ofiar zbrodni […]

IX. Powiatowy Konkurs Szkolne Miejsca Pamięci i Tradycji Narodowej

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy organizują IX. Powiatowy Konkurs Szkolne Miejsca Pamięci i Tradycji Narodowej, na który zapraszają uczniów częstochowskich szkół. Cele przyświecające organizatorom Konkursu to m. in. zrozumienie i poszanowanie tradycji, dziedzictwa narodowego, promocja szkolnych miejsc pamięci i tradycji narodowej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych, przybliżenie młodzieży sylwetek patronów szkół.

Masz koronawirusa? Sprawdź, co robić w takiej sytuacji!

Pozytywny wynik testu to początek bezwzględnej izolacji osoby zakażonej i wszystkich domowników. Wymaga również stałej kontroli stanu zdrowia – mierzenia temperatury i obserwowania objawów grypopodobnych. Sprawdź, co należy robić w takiej sytuacji. Pozytywny wynik na koronawirusa – co robić w takiej sytuacji? Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu powinieneś: pozostać w domu, obserwować swoje samopoczucie, pozostawać […]

Przewiń do góry
Skip to content