logo epuap logo bip

Przedsięwzięcia SOD

Zapraszmay do kolejnej edycji programu „Kultura bezpieczeństwa”

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie w uzgodnieniu z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, zapraszają do udziału w realizacji XI edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, zapoczątkowanego w ramach kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”.  Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, którego główną ideą jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w […]

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

Minister Edukacji Narodowej skierowała dziś list do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w związku z rozpoczęciem nowego roku 2016/2017. Minister Anna Zalewska przedstawiła w nim najważniejsze kierunki zmian, które będą zaprezentowane w postaci projektów ustaw w połowie września. Jednocześnie Szefowa MEN zachęca w liście do aktywnego włączenia się do prac nad ostatecznymi rozwiązaniami dotyczącymi systemu […]

Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”

17 czerwca 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja pt. „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”. Jej organizacja wypływała z zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja zorganizowana została z inicjatywy i we współpracy Kuratorium Oświaty w Katowicach, które reprezentował Pan Andrzej Jerzy Mróz – starszy specjalista […]

Gry i zabawy w piłce koszykowej

Dzięki uprzejmości Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia zorganizował szkolenie dla nauczycieli z piłki koszykowej. Zajęcia w sposób bardzo profesjonalny poprowadził mgr Tomasz Nogal świetny zawodnik i trener grup młodzieżowych. Nauczyciele poznali wiele ćwiczeń, gier i zabaw, które będą mogli zastosować w swojej pracy na lekcjach wychowania fizycznego. Dziękujemy za dużą frekwencję i świetną […]

Warsztaty z tenisa ziemnego

Dzięki uprzejmości Pana Tomasza Liberdy któremu należą się szczególne podziękowania, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia zorganizował na kortach szkoły tenisowej „GEM” szkolenie dla nauczycieli z tenisa ziemnego. Zajęcia w sposób bardzo profesjonalny poprowadził mgr Tomasz Liberda przed laty świetny zawodnik, wieloletni trener człowiek którego pasją jest tenis ziemny. Nauczyciele wychowania fizycznego poznali metodykę w teorii i w praktyce technikę […]

Przewiń do góry