Przedsięwzięcia SOD

Zapraszamy przedszkola do udziału w konkursie – Energia z wiatru, słońca i wody

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia zaprasza nauczycieli i dzieci z miejskich przedszkoli Częstochowy do udziału w Konkursie Plastycznym Energia z wiatru, słońca i wody w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), który promuje jeden z celów zrównoważonego rozwoju – czysta i dostępna energia.  Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój.

Czytaj dalej

VI edycja konkursu o najnowszej historii Polski… – zaproszenie do udziału

Urząd Miasta Częstochowy, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Częstochowy do udziału w VI. Powiatowym Konkursie Wiedzy o Najnowszej Historii Polski Od narodzin ,,Solidarności” do współczesności. Polska w latach 1980-2019.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminach.

 

    Karta zgłoszenia - VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Najnowszej Historii Polski Od narodzin ,,Solidarności" do współczesności. Polska w latach 1980-2019

  • Dane szkoły

 

Weryfikacja

IX edycja Turnieju Wiedzy o Samorządzie – zapraszamy

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego zapraszają uczniów klas ósmych szkół podstawowych i trzecich dotychczasowego gimnazjum z obszaru Częstochowy i powiatu częstochowskiego do udziału w IX. Powiatowym Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.  

Czytaj dalej

„Logopedia w praktyce nauczycieli” – informacja

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z powodu nieobecności osoby prowadzącej, szkolenie pt. „Logopedia w praktyce nauczycieli”, które miało się odbyć  dnia 3 kwietnia 2019 zostało odwołane.

O nowej dacie szkolenia zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI DS. DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia planuje rozpocząć współpracę z nauczycielami, którzy w szkołach koordynują doskonalenie nauczycieli  (dawniej liderzy WDN) . Pragniemy  z tymi osobami nawiązać kontakt, abyśmy za ich pośrednictwem mogli  efektywnej współpracować ze szkołami w zakresie doskonalenia nauczycieli. Dla  ośrodka ważne jest, aby nasza oferta była dostosowana do potrzeb nauczycieli, spełniała ich oczekiwania i była dla nich ciekawa.

Spotkanie inaugurujące współpracę odbędzie się w środę 27 marca  2019 r.  w siedzibie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie w trzech grupach :

  • I grupa w godzinach 14:00 – 15:20 dla nauczycieli szkół podstawowych
  • II grupa w godzinach 15:00 – 16:30   dla nauczycieli przedszkoli,
  • III grupa w godzinach 15:30 – 17:00  dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Czytaj dalej

WARSZTATY DLA WICEDYREKTORÓW

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia planuje cykl warsztatów dla wicedyrektorów, którzy sprawują tę funkcję od niedawna i oczekują wsparcia w swej pracy. Celem spotkań jest doskonalenie warsztatu pracy wicedyrektora, podniesienie jego umiejętności, co będzie znacznym wsparciem w pracy dyrektorów placówek.

Planowana  tematyka spotkań obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zadania wicedyrektora w procesie zarządzania szkołą.
  • Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
  • Awans zawodowy nauczyciela.

Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenie „Logopedia w praktyce nauczycieli”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Logopedia w praktyce nauczycieli”

Szkolenie trwa 6 godzin i odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w godz. 15.00-19.45

Koszt szkolenia 30,00 zł.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  proszone są o zarejestrowanie się przez formularz zgłoszeniowy na stronie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia

https://www.sod.edu.pl/zg-kursy-doskonalace/

wybierając szkolenie SP18-7 / Logopedia w praktyce nauczycieli