logo epuap logo bip

Przedsięwzięcia SOD

Wizyta nauczycieli z Bambergu

W dniach 06.-09.01.2020 r. gościliśmy w naszym mieście grupę nauczycieli z Bambergu (Niemcy). Grupa składała się z 15 referendarzy – młodych nauczycieli, którzy po zdaniu egzaminu państwowego uzyskali prawo wykonywania zawodu oraz 5 nauczycieli-opiekunów. Wizyta odbyła się w ramach projektu hospitacyjnego realizowanego na podstawie podpisanego w 2015 r. porozumienia między Urzędem Miasta Częstochowy a Dientzenhofer-Gymnasium […]

KURS „”TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, POZNAWCZYCH, EMOCJONALNYCH I KOMUNIKACYJNYCH UCZNIA Z ASD W KONTEKŚCIE DIAGNOZY JEGO POTRZEB PSYCHOROZWOJOWYCH ”

Serdecznie zapraszamy na kurs „„Trening umiejętności społecznych, poznawczych, emocjonalnych i komunikacyjnych ucznia z ASD w kontekście diagnozy jego potrzeb psychorozwojowych ”, który odbędzie się w dniach: – 11.02.2019 r. (wtorek) w godz. 15.00-19.00 – I część – 19.02.2019 r. (środa) w godz. 15.00-19.00 – II część Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych. Koszt kursu 70,00 zł. […]

KONFERENCJA DLA POLONISTÓW, HISTORYKÓW, PEDAGOGÓW I WYCHOWAWCÓW

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie organizują konferencję nt. „Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu” – rola pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w budowaniu tożsamości narodowej. Odbędzie się ona 27 listopada 2019 r. w Domu Pamięci Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie przy ul. Ks. Kard. […]

Kurs „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w przedszkolu”

Serdecznie zapraszamy na kurs „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w przedszkolu”, który odbędzie się w dniach: – 19 listopada 2019 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 20.00. – 26 listopada 2019 r. (wtorek)  w godz. 16.00 – 20.00. Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, […]

KURS „Metodyka pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej”

Serdecznie zapraszamy na kurs „Metodyka pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej”, który odbędzie się w dniu: – 13 listopada 2019 r. (środa) w godz. 15.30 – 18.00. Kurs trwa 3 godziny lekcyjne. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ. Serdecznie zapraszamy!

KURS „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem”

Serdecznie zapraszamy na kurs „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem”, który odbędzie się w dniu: – 20 listopada 2019 r. (środa) w godz. 15.00 – 19.45. Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ.

KURS „Dokumentacja i metodyka pracy nauczyciela rewalidacji”

Serdecznie zapraszamy na kurs „Dokumentacja i metodyka pracy nauczyciela rewalidacji”, który odbędzie się w dniach: – 19 listopada 2019 r. (wtorek) w godz. 15.00 – 19.00. – 26 listopada 2019 r. (wtorek)  w godz. 15.00 – 19.00. Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza […]

„Erasmus+ zasady, warunki oraz przykłady dobrych praktyk w ramach akcji 1 i akcji 2”

Serdecznie zapraszam dyrektorów i nauczycieli na konferencję „Erasmus+ zasady, warunki oraz przykłady dobrych praktyk w ramach akcji 1 i akcji 2”, która odbędzie się 7 listopada 2019 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w naszym Ośrodku. Celem konferencji jest popularyzacja programu Erasmus+, przedstawienie możliwości wykorzystania działań projektowych do realizacji podstawy programowej i rozwijania kompetencji kluczowych […]

Przewiń do góry
Skip to content