Przedsięwzięcia SOD

Szkolenie „Zmiany w statutach szkół ponadpodstawowych – zapisy praktyczne”

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia we współpracy z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach zapraszają Państwa Dyrektorów 29 października 2019 r.  o godz. 9:00 na szkolenie pt. „Zmiany w statutach szkół ponadpodstawowych – zapisy praktyczne”. Podczas szkolenia będą poszerzone tematy poruszone na konferencji, która odbyła się 12 września 2019 r. w RODN „WOM” w Częstochowie. Na spotkaniu planowane jest omawianie zapisów w statutach, które dotyczą między innymi oceniania zachowania, oceniania przedmiotowego, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz inne zapisy. Czytaj dalej

Kurs „Zasady udzielania pierwszej pomocy”

Serdecznie zapraszamy na kursZasady udzielania pierwszej pomocy, który odbędzie się w dniach:

– 16 października 2019 r. (środa) w godz. 15.00 – 19.00.

– 21 października 2019 r. (poniedziałek)  w godz. 15.00 – 19.00.

Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

Kurs „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Informujemy, że 16 października 2019 r. o 15:00 rusza w Ośrodku sześciogodzinny kurs z naszej oferty edukacyjnej pt. „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”.

Chętne osoby, które chciałyby uczestniczyć w kursie mogą jeszcze się zgłaszać, gdyż dysponujemy kilkoma wolnymi miejscami.

Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić i wysłać Arkusz zgłoszenia, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

KURS „BOHATEROWIE LEKTUR I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW MAŁEGO DZIECKA”

Informujemy, że 17 października 2019 r. o godzinie 15.00 rusza w Ośrodku pięciogodzinny kurs z naszej oferty edukacyjnej pt. „Bohaterowie lektur i ich rola w kształtowaniu postaw małego dziecka”, który przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Osoby, które chciałyby skorzystać z tego szkolenia mogą jeszcze zgłaszać się, gdyż dysponujemy kilkoma wolnymi miejscami.

Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić i wysłać Arkusz zgłoszenia, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

KURS „DZIAŁANIA INNOWACYJNE W PRZEDSZKOLU”

Informujemy, że 15 października 2019 r. o 15:00 rusza w Ośrodku pięciogodzinny kurs z naszej oferty edukacyjnej o działaniach innowacyjnych w przedszkolu. Chętne osoby mogą jeszcze zgłaszać się do udziału, gdyż dysponujemy kilkoma wolnymi miejscami.

Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić i wysłać Arkusz zgłoszenia, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie dla nauczycieli „Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym”

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli na szkolenie odpłatne pt. „Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym”, które ma na celu omówienie możliwych działań nauczycieli w czasie przebywania dziecka przewlekle chorego na terenie szkoły/przedszkola.

Uczestnicy szkolenia zostaną przeszkoleni w zakresie zagadnień, takich jak: podawanie leków w przypadku cukrzycy, wstrząsu anafilaktycznego, padaczki i innych zdarzeń, a także zapoznacie się Państwo z dokumentacją wymaganą w szkole/przedszkolu w tym zakresie. Czas trwania szkolenia to 3 godziny, a koszt  od uczestnika wynosi 30 zł. W przypadku organizowania tego szkolenia dla rady pedagogicznej odpłatność wynosi 450zł. Czytaj dalej

„LEGO® Edukacja w teorii i praktyce szkolnej” – szkolenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „LEGO® Edukacja w teorii i praktyce szkolnej”, które odbędzie się 3 października 2019 roku o godzinie 14:00 w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia.

Szkolenie z zestawami klocków LEGO®Education przeprowadzą: Pani Aleksandra Raźniak – doradca metodyczny SOD oraz Pani Iga Maik – trenerka Akademii LEGO®Education i Wojciech Zuziak – trener Fundacji ALE Nauczanie.
Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Zasady udzielania pierwszej pomocy, które odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek)

Szkolenie trwa 10 godzin lekcyjnych i rozpoczyna się o godz. 10.00

Koszt szkolenia 80,00 zł.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  proszone są o zarejestrowanie się przez formularz zgłoszeniowy na stronie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia

https://www.sod.edu.pl/zg-kursy-doskonalace

wybierając szkolenie SP18-20 / Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Zapraszamy do udziału.