logo epuap logo bip

Częstochowa nie zapomina o Katyniu – I uczy o nim młodzież

13 kwietnia – w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – delegacja władz samorządowych złożyła kwiaty na placu Katyńskim. Rocznica masowego mordu na Polakach sprzed 81 lat była też okazją do rozstrzygnięcia dwóch przedsięwzięć edukacyjnych dla częstochowskiej młodzieży.  

Na placu Katyńskim, pod tablicą memorialną, w asyście Straży Miejskiej wiązanki złożyli zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak oraz przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny.  Zapalili także znicze przy ,,dębach pamięci”. Delegacji miejskiego samorządu towarzyszyli przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie. Skromna ceremonia odbyła się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności wynikających z sytuacji epidemicznej.  

Kwiaty pod tablicą złożyli także dyrektorzy częstochowskich szkół wraz z naczelnikiem Wydziału Edukacji UM Rafałem Piotrowskim oraz przedstawicielkami Stowarzyszenia Rodzina Katyńska.

81. rocznica zbrodni katyńskiej była również okazją, aby podsumować dwa projekty edukacyjne – „Dęby Katyńskie w Częstochowie” oraz VII Powiatowy Konkursu Wiedzy o Katyniu.

„Dęby Katyńskie w Częstochowie”  to nazwa organizowanego przez Wydział Edukacji  UM oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia (SOD) działania towarzyszącego VII Powiatowemu Konkursowi Wiedzy o Katyniu ,,W tablicach katyńskich pamięci zapisane” 2020/2021. Szkoły – zarówno podstawowe jak i ponadpodstawowe – były w nie zaangażowane  od grudnia zeszłego roku do marca  roku bieżącego, a zamysłem było pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni sprzed 81 lat oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec polskiej przeszłości i tradycji.

W szkołach powstały zespoły pod opieką nauczycieli-opiekunów, a efekty swoich prac zamieszczały  na szkolnych stronach internetowych w wydzielonych zakładkach – oceniała je komisja konkursowa.  Na zakończenie  zespoły stworzyły plakaty/postery – zostaną pokazane w formie wystawy w siedzibie SOD oraz na jego stronie internetowej.

W ramach przedsięwzięcia „Dęby katyńskie w Częstochowie” komisja przyznała następujące miejsca (wszystkie szkoły z Częstochowy):

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 53
II miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa nr 50, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 25

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce: Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy
II miejsce: Zespół Szkół Technicznych ex aequo z IX Liceum Ogólnokształcącym
III miejsce: VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Wyróżnienia: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych.

Rozstrzygnięto też etap finałowy VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Katyniu ,,W tablicach katyńskich pamięci zapisane”. Pod patronatem prezydenta Częstochowy organizowały go Wydział Edukacji UM oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia wraz z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza oraz Zespołem Szkół Technicznych.

W konkursie, który ma już stałe miejsce kalendarzu częstochowskich imprez historycznych, chodziło o przypomnienie faktów związanych ze zbrodnią katyńską. W etapie finałowym 7. edycji wzięło udział 20 uczennic i uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Finał polegał na samodzielnym rozwiązaniu testu złożonego z zadań wykorzystujących przeróżne źródła historyczne. Młodzież odpowiadała na pytania dotyczące m.in. zagadnień związanych z historią Polski i losami Polaków na Wschodzie w latach 1939-1943. Ze względu na epidemię zmieniono formułę – finaliści pisali test w tym samym czasie w swoich szkołach, a nie razem w wyznaczonej placówce (jak w poprzednich edycjach).

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca według liczby uzyskanych punktów (wszystkie szkoły to placówki częstochowskie):

I miejsce: Bartłomiej Cogiel – Zespół Szkół im. B. Prusa; nauczyciel-opiekun Robert Smolich
II miejsce (ex aequo):
– Nicola Żurawiecka – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego; nauczyciel-opiekun Agnieszka Wiklińska
– Dorota Domańska – VIII LO Samorządowe; nauczyciel-opiekun Agnieszka Borowik,
III miejsce: Bartosz Skoczewski – V LO im. A. Mickiewicza; nauczyciel-opiekun Radosław Budzynowski

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych wręczenie nagród i dyplomów wszystkim finalistom i uczestnikom odbędzie się w późniejszym terminie.

Warto przypomnieć raz jeszcze: decyzją najwyższych władz Związku Radzieckiego na przełomie kwietnia i maja 1940 r. rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków – m.in. żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, policjantów i urzędników. W niewoli znaleźli się oni po agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r.  

Za symboliczną rocznicę mordu – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – w 2007 roku Sejm RP przez aklamację uznał 13 kwietnia. W ten dzień bowiem, w 1943 roku, oficjalną informację o odkryciu masowych grobów Polaków podały – dla swoich celów propagandowych – nazistowskie Niemcy. Ofiary zbrodni chowano m.in. w Katyniu i Miednoje. Związek Radziecki zaprzeczał jej przez lata – dopiero w 1990 r. oficjalnie potwierdził prawdziwość oskarżeń.

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=15540

Częstochowa nie zapomina o Katyniu – I uczy o nim młodzież
Przewiń do góry
Skip to content