logo epuap logo bip

Konferencje – dla nauczycieli powiatu myszkowskiego

Zapraszamy nauczycieli głównie szkół ponadgimnazjalnych powiatu myszkowskiego do skorzystania z oferty konferencji przedmiotowo-metodycznych na rok szkolny 2015/2016.  Konferencje stanowią najważniejszą formę działalności doradców i są okazją do bezpośrednich kontaktów nauczycieli  poszczególnych przedmiotów z doradcami.

Poniżej pełny wykaz – Zapraszamy

 1. Język angielski:
  Monitorowanie podstawy programowej z języka obcego w szkole ponadgimnazjalnej. Organizacja roku szkolnego 2015/2016
  (procedury monitorowania; przykładowy arkusz monitorowania; karta monitorowania ramowych planów nauczania)
  Elżbieta Majba 

  16.09.2015 r., godz. 14:30 ZS nr 1  im. E. Kwiatkowskiego
  ul. Kwiatkowskiego18,  Myszków

 2. Język niemiecki
  Monitorowanie podstawy programowej z języka obcego w szkole ponadgimnazjalnej. Organizacja roku szkolnego 2015/2016
  (procedury monitorowania; przykładowy arkusz monitorowania; karta monitorowania ramowych planów nauczania)
  Jadwiga Idzikowska-Labocha 

  16.09.2015 r., godz. 14:30, ZS nr 1, im. E. Kwiatkowskiego
  ul. Kwiatkowskiego 18, Myszków

 3. Biologia
  Budowa kompleksowego systemu zewnętrznego wspomagania pracy szkół. Organizacja roku szkolnego 2015/2016
  (planowane formy doskonalenia w bieżącym roku szkolnym; omówienie nowego systemu wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli)
  Donata Leszczyłowska 

  16.09.2015 r., godz. 14:30 LO im. mjr. H. Sucharskiego
  ul. 11 Listopada 19, Myszków

 4. Geografia
  Jak w Roku Otwartej Szkoły wspierać indywidualne potrzeby i możliwości edukacyjne ucznia w oparciu o zmiany w prawie oświatowym? Organizacja roku szkolnego 2015/2016
  ocenianie wspierające rozwój ucznia z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji; problemy uczniów o nieadekwatnych osiągnięciach szkolnych
  Janina Strzyżewska 

  16.09.2015 r., godz. 14:30 LO im., mjr. H. Sucharskiego
  ul. 11 Listopada 19, Myszków

 5. Przedmioty zawodowe
  Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkołach zawodowych. Organizacja roku szkolnego 2015/2016
  (wspieranie procesu nauczania-uczenia się, zawodu poprzez zastosowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; wymagania formaln-prawne dotyczące wprowadzania tego typu rozwiązań w szkole)
  Agnieszka Ratoń-Korbela 

  16.09.2015 r., godz. 14:30, ZS nr 1 im. E. Kwiatkowskiego,
  ul. Kwiatkowskiego 18, Myszków

 6. Historia i wiedza o społeczeństwie
  Jak pracować z uczniem zdolnym na lekcjach historii i wiedzy
  o społeczeństwie? Organizacja roku szkolnego 2015/2016 (charakterystyka ucznia zdolnego; trudności edukacyjne ucznia zdolnego; zróżnicowanie metod dydaktycznych w pracy z uczniem zdolnym; jak pracować z uczniem zdolnym; przykłady dobrej praktyki; instytucje działające na rzecz uczniów zdolnych)
  Dorota Kawka 

  23.09.2015 r., godz. 14:30,  LO im. mjr. H. Sucharskiego
  ul. 11 Listopada 19, Myszków

 7. Matematyka
  Zmiany w prawie oświatowym. Organizacja roku szkolnego 2015/2016.
  (analiza wyników egzaminu maturalnego 2015; zmiany w prawie oświatowym; zasady oceniania, klasyfikowania, promowania w świetle obowiązujących przepisów)
  Magdalena Rataj  

  23.09.2015 r.godz. 14:00, LO im. mjr. H. Sucharskiego,
  ul. 11 Listopada 19, Myszków

 8. Informatyka
  Zmiany w prawie oświatowym, nowe technologie w edukacji. Organizacja roku szkolnego 2015/2016
  (zmiany w prawie oświatowym i zobowiązania nauczyciela; nowe technologie i ich zastosowanie w edukacji)
  Jacek Turlejski, Maciej Wiłun  

  23.09.2015 r., godz. 15:30, SOD,
  ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa

 9. Pedagodzy szkolni, wychowawcy
  Uczeń wobec prawa. Organizacja roku szkolnego 2015/2016 (podstawy prawne określające prawa i obowiązki nieletnich; zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich)
  Joanna Biczak, Katarzyna Patrzykont  

  23.09.2015 r., godz. 15:00, SOD
  ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa

 10. Edukacji dla bezpieczeństwa
  Przeprowadzanie próbnej ewakuacji szkoły/placówki
  (zasady sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i nauczycieli)
  Adrian Pasieka  

  24.09.2015 r., godz. 12:00, Zespół Szkół Technicznych
  al. Jana Pawła II 126/130, Częstochowa

Konferencje – dla nauczycieli powiatu myszkowskiego
Przewiń do góry
Skip to content