logo epuap logo bip

„Etyka nie tylko dla smyka” w śląskim

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia bierze udział w pilotażu projektu Etyka nie tylko dla smyka, który powstał we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Projekt skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również ich rodziców, ma na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Celem projektu jest wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej.
W związku z powyższym zorganizowano sieć Koordynatorów regionalnych – ekspertów ds. edukacji społecznej i etycznej oraz przygotowano poradnik metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – przeznaczony dla szkół biorących udział w pilotażu projektu. Koordynatorem projektu na terenie województwa śląskiego jest Pani Anna Warzocha – doradca metodyczny SOD.

Szkoły biorące udział w pilotażu projektu mają zapewnione następujące formy wsparcia:

  •  szkolenia dla szkolnych liderów edukacji wczesnoszkolnej prowadzone przez Koordynatora regionalnego projektu w terminie wrzesień – listopad 2014r., w wymiarze 16 godzin dydaktycznych,
  • poradnik metodyczny zawierający podstawy teoretyczne i materiały metodyczne, w tym scenariusze zajęć z zakresu realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej,
  • spotkanie dla rodziców z przedstawicielem Centralnego Biura Antykorupcyjnego z zakresu tematyki antykorupcyjnej,
  • udział w seminarium podsumowującym pilotaż projektu w dniu 12 czerwca 2015 r. w ORE w Warszawie.

Szkolni liderzy zaangażowani w pilotaż otrzymają zaświadczenia ORE o ukończeniu formy doskonalenia, a szkoły uczestniczące w pilotażu dyplom „Etyczna szkoła”.

Zainteresowane szkoły z naszego regionu prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego w formie skanu do koordynatora regionalnego – pani Anny Warzochy  – awarzocha@wp.pl,  do dnia 5 września 2014 r.

„Etyka nie tylko dla smyka” w śląskim
Przewiń do góry
Skip to content