logo epuap logo bip

Harmonogram pracy

Harmonogram pracy:

  1. Szkolenia BHP – wszystkie szkolenia prowadzone są na bieżąco na podstawie pisemnych zgłoszeń wg poniższego podziału:

szkolenia wstępne ogólne – każdy pierwszy dzień miesiąca oraz każdy poniedziałek o godzinie 900 w budynku Samorządowego Ośrodka Doskonalenia, w pozostałe dni wg uzasadnionych potrzeb,

szkolenia okresowe – zapotrzebowanie prosimy zgłaszać
z jednomiesięcznym wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu szkolenia,

szkolenia okresowe osób kierujących pracownikami –  zapotrzebowanie prosimy zgłaszać z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu szkolenia.

  1. Sprawy wypadków – postępowanie prowadzone na bieżąco zgodnie  z zapotrzebowaniem.
  2. Ocena ryzyka zawodowego – analiza prowadzona na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem.
  3. Przeglądy obiektów – wykonywane będą systematycznie we wszystkich placówkach oświatowych w trakcie roku szkolnego. Terminy przeglądów będą ustalane z dyrektorami szkół
    i placówek oświatowych indywidualnie przez pracowników Zespołu ds. BHP.
  4. Pozostałe – wszelkie potrzeby prosimy zgłaszać pisemnie drogą mailową lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Doskonalenia(http://www.sod.ids.czest.pl/formularz-zgloszeniowy-bhp/)
Przewiń do góry