logo epuap logo bip

Indywidualny Program Nauczania, Indywidualny Tok Nauki

Indywidualny Program Nauki

Indywidualny program nauki (IPN) może dotyczyć jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy. Uczeń realizuje wówczas program z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych (przedmiotów obowiązkowych), dostosowany do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych. Powyższe rozwiązanie umożliwia uczniowi rozwijanie wiedzy w obszarach, w których wykazuje wyższe od przeciętnych predyspozycje do nauki. Uczeń, choć uczestniczy wraz z rówieśnikami w zajęciach edukacyjnych organizowanych w szkole, pracuje według specjalnie dla niego przygotowanego programu. Program ten może być realizowany również podczas zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Czytaj więcej…

Indywidualny Tok Nauki

Kolejną formą organizacyjną, przyjętą przez prawodawcę z myślą o uczniu zdolnym, jest indywidualny tok nauki (ITN),który może dotyczyć jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy.

Jednak w tym przypadku uczeń pobiera naukę według innego systemu niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Ponadto może w trakcie jednego roku szkolnego realizować programy nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas. Konsekwencją takiej koncepcji jest możliwość klasyfikowania i promowania ucznia w czasie całego roku szkolnego. Również i w tej sytuacji realizowany przez ucznia program nauczania może wynikać ze szkolnego zestawu programów nauczania lub zostać indywidualnie opracowany na takich samych zasadach, jak dla ucznia realizującego indywidualny program nauki.

Czytaj więcej…

Przewiń do góry
Skip to content