logo epuap logo bip

Konferencja – “Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej”

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie oraz Delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich przedmiotów, nauczycieli współorganizujących kształcenie, pedagogów oraz zainteresowanych nauczycieli na konferencję pod patronatem Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie nt. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej. Konferencja odbędzie się 30 października 2019 r. w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie w godzinach 1300-1730.

Celem konferencji jest przybliżenie nauczycielom szkół ponadpodstawowych specyfiki pracy z uczniem z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, począwszy od aspektów prawnych zagadnienia, przez specyfikę orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, współpracę z rodzicami i metodykę pracy lekcyjnej, po organizację i przebieg egzaminu maturalnego.

W programie spotkania przewiduje się następujące wystąpienia:

  • mgr Renata Dziura – wizytator ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych Delegatury
    w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach: Uczeń ze spektrum autyzmu
    w szkole ponadpodstawowej w świetle uwarunkowań prawnych;
  • mgr Dorota Sikora – zastępca dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie: Specyfika zaleceń do pracy z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera w szkole ponadpodstawowej;
  • dr Anna Banasiak – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: Współpraca szkoły ponadpodstawowej z rodzicami ucznia ze spektrum autyzmu;
  • przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie – Absolwent szkoły ponadpodstawowej ze spektrum autyzmu na egzaminie maturalnym.
  • dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska, mgr Małgorzata Spalik : Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej – przykłady rozwiązań praktycznych.

Limit miejsc został wyczerpany.

Konferencja – “Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej”
Przewiń do góry
Skip to content