logo epuap logo bip

KONFERENCJA DLA POLONISTÓW, HISTORYKÓW, PEDAGOGÓW I WYCHOWAWCÓW

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie organizują konferencję nt. „Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu” – rola pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w budowaniu tożsamości narodowej. Odbędzie się ona 27 listopada 2019 r. w Domu Pamięci Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, w godzinach 11.00-15.00. Patronat nad konferencją objęli: Pan Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy oraz Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Wacław Depo – Metropolita Częstochowski.

Celem konferencji jest ukazanie roli pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i jej wkładu we wzrost poczucia tożsamości narodowej Polaków. Ponadto, ukazanie roli szkoły w wychowaniu młodego pokolenia poprzez oddziaływania wychowawcze
i edukacyjne nauczycieli języka polskiego, historii, religii oraz wychowawców. Przedsięwzięcie skierowane jest do nauczycieli, którzy są przede wszystkim pedagogami, wychowawcami, nauczycielami przedmiotów szkolnych oraz do innych zainteresowanych nauczycieli. Słowo wstępne wygłosi Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, a wśród osób prowadzących wykłady i warsztaty będą: prof. Adam Regiewicz – UJD w Częstochowie, dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska – KUL w Lublinie, dr Andrzej Sznajder – Dyrektor IPN Oddział w Katowicach, ks. dr hab. Marian Duda, ks. dr Mariusz Sztaba oraz Pani Michalina Jankowska, Pani Wanda Elżbieta Papis i Pan Krzysztof Kasprzyk.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić Arkusz zgłoszenia dostępny poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy.

 

    Karta zgłoszenia na konferencje - "Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu" - rola pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w budowaniu tożsamości narodowej

 

Dane uczestnika

  • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000.): 1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia (SOD) z siedzibą w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa. 2. Administrator przetwarza i zapewnia ochronę danych osobowych. Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, uzyska Pani/Pan kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu ioded@sod.edu.pl, lub telefonicznie na nr: 34 362 51 05. 3. Dane osobowe – imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia przetwarzane są w celu przygotowania zaświadczeń i dokumentowania doskonalenia nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2016 poz. 1591). Dane osobowe - miejsce pracy, adres e-mail uczestnika, stopień awansu zawodowego przetwarzane są w celu organizacji formy doskonalenia na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika. 4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w szkoleniu i przygotowania zaświadczenia dla uczestnika. 5. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 6. Uczestnikowi doskonalenia przysługuje prawo dostępu do wszystkich powyższych danych, ich skopiowania, przenoszenia oraz poprawiania. 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9. Wszystkie powyższe dane mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 10. Wszystkie powyższe dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru Unii Europejskiej. 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystane do automatycznego przetwarzania tzw. profilowania.
 

Weryfikacja

KONFERENCJA DLA POLONISTÓW, HISTORYKÓW, PEDAGOGÓW I WYCHOWAWCÓW
Przewiń do góry
Skip to content