logo epuap logo bip

Zaproszenie na konferencję STEAM

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
w Częstochowie

we współpracy

z Politechniką Częstochowską, Akces Edukacja
Kurzyca, Piasecki Sp.j.,

oraz Fundacją ALE Nauczanie

zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej

„STEAM w edukacji lingwistycznej”,

która odbędzie się
4 marca 2021 r. w godz. 10:00-17:00
na platformie Teams i Zoom

Patronat honorowy nad konferencją objęli
Pan Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy
oraz
JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol.

Konferencja kierowana do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół będzie przebiegała w dwóch częściach (plenarnej i warsztatowej). Będą one poświęcone rozwijaniu kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych, matematyczno-przyrodniczych, 
a także innowacyjności i kreatywności w procesie nauczania-uczenia się języków obcych na każdym etapie edukacyjnym.

Zapraszamy Państwa do zgłoszenia udziału poprzez poniższy formularz.

Konferencja jest bezpłatna, a zgłoszenia będą przyjmowane do 1 marca 2021 r.
Aby pobrać szczegółowy program konferencji Kliknij tutaj.

Kontakt:
Aleksandra Łebek-Jurgielewicz e-mail: a.jurgielewicz@sod.edu.pl
Aleksandra Raźniak email: a.razniak@sod.edu.pl
Tel. 34 362 51 05

Dodatkowo informujemy, że niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wysłanie e-maila z linkiem do konferencji i wystawienia zaświadczenia. 

 

    Karta zgłoszenia na konferencje STEAM

 

Dane uczestnika

  • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000.): 1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia (SOD) z siedzibą w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa. 2. Administrator przetwarza i zapewnia ochronę danych osobowych. Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, uzyska Pani/Pan kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu ioded@sod.edu.pl, lub telefonicznie na nr: 34 362 51 05. 3. Dane osobowe – imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia przetwarzane są w celu przygotowania zaświadczeń i dokumentowania doskonalenia nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2016 poz. 1591). Dane osobowe - miejsce pracy, adres e-mail uczestnika, stopień awansu zawodowego przetwarzane są w celu organizacji formy doskonalenia na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika. 4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w szkoleniu i przygotowania zaświadczenia dla uczestnika. 5. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 6. Uczestnikowi doskonalenia przysługuje prawo dostępu do wszystkich powyższych danych, ich skopiowania, przenoszenia oraz poprawiania. 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9. Wszystkie powyższe dane mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 10. Wszystkie powyższe dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru Unii Europejskiej. 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystane do automatycznego przetwarzania tzw. profilowania.
 

Weryfikacja

Zaproszenie na konferencję STEAM
Przewiń do góry
Skip to content