logo epuap logo bip

Konferencje informacyjno-szkoleniowe Wdrażanie nowej podstawy programowej

Tytuł konferencji: „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia”.

W ramach przygotowania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia – Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przy wsparciu Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach przygotowały cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych skierowany do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Szanowni Państwo

w ramach przygotowania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia – Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przy wsparciu Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach przygotowały cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych skierowany do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Tytuł konferencji: „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia”.

Harmonogram konferencji: w załączniku.

Prowadzący: nauczyciele-doradcy metodyczni Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie i nauczyciele-konsultanci Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Termin: od 20 maja do 13 czerwca 2019 r.

Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130; Aula „FORUM” lub sala 244.

Karta zgłoszenia: każdy nauczyciel chcący wziąć udział w konferencji zobowiązany jest wypełnić kartę zgłoszenia online dostępną na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/.

Jak wypełnić kartę szkolenia: po przejściu na stronę karty zgłoszenia należy wybrać formę doskonalenia: „Konferencja”, następnie rozwinąć listę: „Nazwa kursu” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia: „Podstawa programowa –  nazwa przedmiotu”; kartę należy wypełnić i wysłać online.

Uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.

HARMONOGRAM

KONFERENCJI INFORMACYJNO-SZKOLENIOWYCH

 „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia”realizowanych przez SOD w Częstochowie i RODN „WOM” w Częstochowie

Przedmiot konferencji Prowadzący Termin Godzina
BIOLOGIA Aleksandra Krawczyk Donata Leszczyłowska 22.05.2019 r. (środa) 15:30 – 17:00
CHEMIA

Aleksandra Krawczyk 

Anna Drzewiecka-Świtała

22.05.2019 r. 

(środa)

13.00 – 14.30
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Aleksandra Krawczyk 

Adrian Pasieka

12.06.2019 r. 

(środa)

15.30 – 17.00
FIZYKA

Barbara Kosta 

Renata Wojtania

23.05.2019 r. 

(czwartek)

13.00 – 14.30
GEOGRAFIA

Barbara Kosta 

Dorota Stelmach

13.06.2019 r. (czwartek) 15:00 – 16:30

HISTORIA, 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Elżbieta Straszak 

Dorota Kawka

10.06.2019 r. (poniedziałek) 13.00 – 15.15
INFORMATYKA

Katarzyna Michalak 

Jacek Turlejski

6.06.2019 

(czwartek)

15.30 – 17.00
JĘZYK POLSKI

Agnieszka Grudzińska 

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

07.06.2019 

(piątek)

13:00-14:30
JĘZYK ANGIELSKI

Marta Lipska 

Aleksandra Raźniak

29.05.2019 r. 

(środa)

13:00-14:30

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

(nauczany jako drugi)

Barbara Kosta 

Dorota Liberda

Ewelina Makowska

Ewa Kozłowska

Ewa Majchrzak

29.05.2019 r. 

(środa)

13:00-14:30
MATEMATYKA

Agnieszka Perczak 

Aneta Kazibudzka

4.06.2019 r. 

(wtorek)

13:00-14:30
MUZYKA, PLASTYKA

Sylwia Kurcab 

Beata Mielczarek

20.05.2019 r. 

(poniedziałek)

13.00 – 14.30
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Elżbieta Doroszuk 

Joanna Biczak

12.06.2019 r. 

(środa)

13.00 – 14.30
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Katarzyna Wąsowicz 

Adrian Pasieka

7.06.2019 r. 

(piątek)

15.30 – 17.00

 

Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130

Konferencje informacyjno-szkoleniowe Wdrażanie nowej podstawy programowej
Przewiń do góry
Skip to content