logo epuap logo bip

Konkurs NBP na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Konkurs na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Konkurs na pracę pisemną XIX edycja

Narodowy Bank Polski po raz dziewiętnasty zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w Konkursie na pracę pisemną.

Uczestnicy konkursu

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Adresatami pierwszej grupy są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych. Natomiast drugą grupę uczestników stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych (średnich), z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Temat pracy konkursowej

 • Temat dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych:
  „Wpływ edukacji ekonomicznej na stabilność systemu finansowego”
 • Temat dla uczniów szkół ponadpodstawowych (średnich):
  „Rola banków centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”

Wymagania konkursowe

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Pozostałe szczegóły dotyczące zasad konkursowych znajdują się w regulaminie.

Nagrody dla zwycięzców

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia:

 • I miejsce – 4000 zł,
 • II miejsce – 3500 zł,
 • III miejsce – 3000 zł,
 • wyróżnienie – 1500 zł.

Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Termin nadsyłania prac

Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 13 października 2020 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Wymagane załączniki

 • Załącznik nr 1a – recenzja pracy konkursowej napisana przez nauczyciela-opiekuna merytorycznego
 • Załącznik nr 1b – oświadczenie nauczyciela-opiekuna merytorycznego
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Załącznik nr 3 dotyczący wypłaty nagród pieniężnych zostanie przesłany laureatom i ich opiekunom merytorycznym drogą mailową.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu

Wyboru laureatów dokona Kapituła konkursowa na przełomie listopada i grudnia. Laureaci i ich opiekunowie merytoryczni zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej NBP www.nbp.pl i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Partnerem konkursu jest firma Plagiat.pl, dzięki której wszystkie prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia naruszenia praw autorskich i nieuprawnionego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.

Koordynator konkursu

Kinga Sternik
Departament Edukacji i Wydawnictw
e-mail: mlodziez@nbp.pl
tel: +48 22 185 14 50

Pliki do pobrania

Konkurs NBP na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Przewiń do góry
Skip to content