logo epuap logo bip

SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI DS. DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia planuje rozpocząć współpracę z nauczycielami, którzy w szkołach koordynują doskonalenie nauczycieli  (dawniej liderzy WDN) . Pragniemy  z tymi osobami nawiązać kontakt, abyśmy za ich pośrednictwem mogli  efektywnej współpracować ze szkołami w zakresie doskonalenia nauczycieli. Dla  ośrodka ważne jest, aby nasza oferta była dostosowana do potrzeb nauczycieli, spełniała ich oczekiwania i była dla nich ciekawa.

Spotkanie inaugurujące współpracę odbędzie się w środę 27 marca  2019 r.  w siedzibie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie w trzech grupach :

  • I grupa w godzinach 14:00 – 15:20 dla nauczycieli szkół podstawowych
  • II grupa w godzinach 15:00 – 16:30   dla nauczycieli przedszkoli,
  • III grupa w godzinach 15:30 – 17:00  dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Cykl spotkań rozpoczęty zostanie szkoleniem na tematy związane
z rozwijaniem kompetencji kluczowych, warunkami realizacji podstawy programowej oraz kształceniem myślenia naukowego.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego:

Dane uczestnika

  • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000.): 1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia (SOD) z siedzibą w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa. 2. Administrator przetwarza i zapewnia ochronę danych osobowych. Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, uzyska Pani/Pan kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu ioded@sod.edu.pl, lub telefonicznie na nr: 34 362 51 05. 3. Dane osobowe – imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia przetwarzane są w celu przygotowania zaświadczeń i dokumentowania doskonalenia nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2016 poz. 1591). Dane osobowe - miejsce pracy, adres e-mail uczestnika, stopień awansu zawodowego przetwarzane są w celu organizacji formy doskonalenia na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika. 4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w szkoleniu i przygotowania zaświadczenia dla uczestnika. 5. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 6. Uczestnikowi doskonalenia przysługuje prawo dostępu do wszystkich powyższych danych, ich skopiowania, przenoszenia oraz poprawiania. 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9. Wszystkie powyższe dane mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 10. Wszystkie powyższe dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru Unii Europejskiej. 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystane do automatycznego przetwarzania tzw. profilowania.
 

Weryfikacja

SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI DS. DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Przewiń do góry
Skip to content