logo epuap logo bip

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. “1918 i 1920 Pamiętamy”

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 13/2020/WD/DEKiD

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. “1918 i 1920 Pamiętamy”

Materiały

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
Ogłoszenie​_Otwartego​_Konkursu​_Ofert​_Nr​_ew​_13​_2020​_WD​_DEKiD.pdf 2.77MB
Załącznik nr 1 – regulamin otwartego konkursu ofert
Załącznik​_nr​_1.docx 0.05MB
Załącznik nr 2 – wzór oferty
Załącznik​_nr​_2.doc 0.12MB
Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania
Załącznik​_nr​_3.doc 0.09MB
Załącznik nr 4 – zaktualizowany harmonogram
Załącznik​_nr​_4.docx 0.02MB
Załącznik nr 5 – zaktualizowana kalkulacja
Załącznik​_nr​_5.docx 0.02MB
Załącznik nr 6 – karta oceny oferty
Załącznik​_nr​_6.docx 0.02MB
Załącznik nr 7 – formularz zgłoszenia organizacji
Załącznik​_nr​_7.docx 0.06MB

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132020wddekid

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. “1918 i 1920 Pamiętamy”
Przewiń do góry
Skip to content