logo epuap logo bip

Newsletter koordynatorów doskonalenia nauczycieli

W nawiązaniu do ustaleń podczas spotkania w dniu 27.03.2019 r. dla koordynatorów doskonalenia nauczycieli prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie oferty szkoleniowej naszego ośrodka.

Odbiorca newslettera

 

Weryfikacja

Zasady korzystania z newslettera

  1. Korzystanie z usługi Newsletter dla koordynatorów doskonalenia nauczycieli jest dobrowolne.
  2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego powyżej (lub pod adresem https://www.sod.edu.pl/new-koordynator-dn).
  3. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem newsletter@sod.edu.pl.
  4. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem newsletter@sod.edu.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Ośrodka  z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Kosmowskiej 5.
Mogą się Państwo z nim kontaktować telefonicznie, poprzez email, lub list tradycyjny korzystając z poniższych danych adresowych:

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
poczta@sod.edu.pl, tel./fax: 34 362 51 05

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Dyrektora SOD inspektorem ochrony danych kontaktując się  za pośrednictwem adresu ioded@sod.edu.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera dla koordynatorów doskonalenia nauczycieli, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi SOD zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez SOD.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera dla koordynatorów doskonalenia.

Przewiń do góry
Skip to content