logo epuap logo bip

NOWY ROK SZKOLNY

Aktualności

1 września 2020 NOWY ROK SZKOLNY

[zdjęcie aktualności]

By wszyscy w szkole mogli czuć się bezpiecznie trzeba przestrzegać kilku zasad, od których nie powinno być wyjątku. To przede wszystkim częste mycie rąk, niedotykanie oczu, ust i nosa, unikanie kontaktu z większą grupą np. podczas przerw, używanie własnych przyborów szkolnych, zrezygnowanie z podawania ręki, spożywanie tylko swojego jedzenia i picia. Uczennice i uczniowie jeśli mają gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby powinni zostać w domu, a jeśli w szkole poczują się źle powinni od razu poinformować nauczyciela. Ważne by tych zasad przestrzegać zarówno w szkole oraz przed i po lekcjach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia opracowało wytyczne dla szkół i placówek, które obowiązują od 1 września 2020 r.
Zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=14442

NOWY ROK SZKOLNY
Przewiń do góry
Skip to content