logo epuap logo bip

Szkolenia nt. oceny pracy nauczyciela – Częstochowa

W związku z informacją przekazaną na spotkaniu dyrektorów 11 czerwca 2018 r. przez Panią Alicję JANOWSKĄ – Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, dotyczącą rozporządzenia, które zostało podpisane przez Panią Annę Zalewską – minister Edukacji Narodowej 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – serdecznie zapraszamy do udziału w zapowiedzianym szkoleniu.

Na szkolenie zapraszamy dyrektora i nauczyciela ze szkół i placówek prowadzonych przez miasto Częstochowę.

Szkolenia dla szkół odbędą się w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie przy ul. I. Kosmowskiej 5 według następującego harmonogramu:

  • 18 czerwca 2018 roku
  1.  dla MP nr 1 – MP 23, w godzinach 8.00-10.00,
  2. dla MP nr 25 – MP 44, w godzinach 10.30-12.30,
  • 19 czerwca 2018 roku
  1. dla SP nr 1 – SP nr 29 w godzinach 8.00-10.00,
  2. dla SP nr 30 – SP nr 53 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w godzinach 10.30-12.30,
  3. dla szkół ponadpodstawowych Częstochowy, w godzinach 13.00-15.00.

Prosimy o dokonanie zgłoszenia (każda osoba oddzielnie) i uczestnictwo w wyznaczonych godzinach szkolenia.

Szkolenia nt. oceny pracy nauczyciela – Częstochowa
Przewiń do góry
Skip to content