logo epuap logo bip

KONFERENCJA DLA POLONISTÓW, HISTORYKÓW, PEDAGOGÓW I WYCHOWAWCÓW

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie organizują konferencję nt. „Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu” – rola pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w budowaniu tożsamości narodowej. Odbędzie się ona 27 listopada 2019 r. w Domu Pamięci Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, w godzinach 11.00-15.00. Patronat nad konferencją objęli: Pan Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy oraz Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Wacław Depo – Metropolita Częstochowski.
Czytaj dalej

Kurs „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w przedszkolu”

Serdecznie zapraszamy na kursRozwijanie kompetencji cyfrowych w przedszkolu, który odbędzie się w dniach:

– 19 listopada 2019 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 20.00.

– 26 listopada 2019 r. (wtorek)  w godz. 16.00 – 20.00.

Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

KURS „Metodyka pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej”

Serdecznie zapraszamy na kursMetodyka pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej, który odbędzie się w dniu:

– 13 listopada 2019 r. (środa) w godz. 15.30 – 18.00.

Kurs trwa 3 godziny lekcyjne.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

KURS „Dokumentacja i metodyka pracy nauczyciela rewalidacji”

Serdecznie zapraszamy na kursDokumentacja i metodyka pracy nauczyciela rewalidacji, który odbędzie się w dniach:

– 19 listopada 2019 r. (wtorek) w godz. 15.00 – 19.00.

– 26 listopada 2019 r. (wtorek)  w godz. 15.00 – 19.00.

Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

„Erasmus+ zasady, warunki oraz przykłady dobrych praktyk w ramach akcji 1 i akcji 2”

Serdecznie zapraszam dyrektorów i nauczycieli na konferencję „Erasmus+ zasady, warunki oraz przykłady dobrych praktyk w ramach akcji 1 i akcji 2”, która odbędzie się 7 listopada 2019 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w naszym Ośrodku.

Celem konferencji jest popularyzacja programu Erasmus+, przedstawienie możliwości wykorzystania działań projektowych do realizacji podstawy programowej i rozwijania kompetencji kluczowych oraz zachęcenie szkół do udziału w projekcie. Czytaj dalej

VIII. Powiatowy Konkurs Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu  Miasta Częstochowy organizują VIII. Powiatowy Konkurs Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej, na który zapraszają uczniów częstochowskich szkół.

Cele przyświecające organizatorom Konkursu to m. in. promocja szkolnych izb pamięci, izb tradycji, izb regionalnych i kącików historycznych, podkreślenie ich roli w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,  pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu. Czytaj dalej

Konferencja – „Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej”

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie oraz Delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich przedmiotów, nauczycieli współorganizujących kształcenie, pedagogów oraz zainteresowanych nauczycieli na konferencję pod patronatem Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie nt. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej. Konferencja odbędzie się 30 października 2019 r. w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie w godzinach 1300-1730.

Celem konferencji jest przybliżenie nauczycielom szkół ponadpodstawowych specyfiki pracy z uczniem z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, począwszy od aspektów prawnych zagadnienia, przez specyfikę orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, współpracę z rodzicami i metodykę pracy lekcyjnej, po organizację i przebieg egzaminu maturalnego. Czytaj dalej

KURS „Przedszkolaki przejmują inicjatywę w zabawie i nauce”

Serdecznie zapraszamy na kursPrzedszkolaki przejmują inicjatywę w zabawie i nauce  , który odbędzie się w dniach:

– 29 października 2019 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 20.00.

– 5 listopada 2019 r. (poniedziałek)  w godz. 16.00 – 20.00.

Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!