logo epuap logo bip

Szkolenie „Zmiany w statutach szkół ponadpodstawowych – zapisy praktyczne”

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia we współpracy z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach zapraszają Państwa Dyrektorów 29 października 2019 r.  o godz. 9:00 na szkolenie pt. „Zmiany w statutach szkół ponadpodstawowych – zapisy praktyczne”. Podczas szkolenia będą poszerzone tematy poruszone na konferencji, która odbyła się 12 września 2019 r. w RODN „WOM” w Częstochowie. Na spotkaniu planowane jest omawianie zapisów w statutach, które dotyczą między innymi oceniania zachowania, oceniania przedmiotowego, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz inne zapisy. Czytaj dalej

Kurs „Zasady udzielania pierwszej pomocy”

Serdecznie zapraszamy na kursZasady udzielania pierwszej pomocy, który odbędzie się w dniach:

– 16 października 2019 r. (środa) w godz. 15.00 – 19.00.

– 21 października 2019 r. (poniedziałek)  w godz. 15.00 – 19.00.

Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o wypełnienie i wysłanie Arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

Kurs „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Informujemy, że 16 października 2019 r. o 15:00 rusza w Ośrodku sześciogodzinny kurs z naszej oferty edukacyjnej pt. „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”.

Chętne osoby, które chciałyby uczestniczyć w kursie mogą jeszcze się zgłaszać, gdyż dysponujemy kilkoma wolnymi miejscami.

Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić i wysłać Arkusz zgłoszenia, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

KURS „BOHATEROWIE LEKTUR I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW MAŁEGO DZIECKA”

Informujemy, że 17 października 2019 r. o godzinie 15.00 rusza w Ośrodku pięciogodzinny kurs z naszej oferty edukacyjnej pt. „Bohaterowie lektur i ich rola w kształtowaniu postaw małego dziecka”, który przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Osoby, które chciałyby skorzystać z tego szkolenia mogą jeszcze zgłaszać się, gdyż dysponujemy kilkoma wolnymi miejscami.

Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić i wysłać Arkusz zgłoszenia, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

KURS „DZIAŁANIA INNOWACYJNE W PRZEDSZKOLU”

Informujemy, że 15 października 2019 r. o 15:00 rusza w Ośrodku pięciogodzinny kurs z naszej oferty edukacyjnej o działaniach innowacyjnych w przedszkolu. Chętne osoby mogą jeszcze zgłaszać się do udziału, gdyż dysponujemy kilkoma wolnymi miejscami.

Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić i wysłać Arkusz zgłoszenia, który jest dostępny TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie dla nauczycieli „Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym”

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli na szkolenie odpłatne pt. „Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym”, które ma na celu omówienie możliwych działań nauczycieli w czasie przebywania dziecka przewlekle chorego na terenie szkoły/przedszkola.

Uczestnicy szkolenia zostaną przeszkoleni w zakresie zagadnień, takich jak: podawanie leków w przypadku cukrzycy, wstrząsu anafilaktycznego, padaczki i innych zdarzeń, a także zapoznacie się Państwo z dokumentacją wymaganą w szkole/przedszkolu w tym zakresie. Czas trwania szkolenia to 3 godziny, a koszt  od uczestnika wynosi 30 zł. W przypadku organizowania tego szkolenia dla rady pedagogicznej odpłatność wynosi 450zł. Czytaj dalej

„LEGO® Edukacja w teorii i praktyce szkolnej” – szkolenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „LEGO® Edukacja w teorii i praktyce szkolnej”, które odbędzie się 3 października 2019 roku o godzinie 14:00 w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia.

Szkolenie z zestawami klocków LEGO®Education przeprowadzą: Pani Aleksandra Raźniak – doradca metodyczny SOD oraz Pani Iga Maik – trenerka Akademii LEGO®Education i Wojciech Zuziak – trener Fundacji ALE Nauczanie.
Czytaj dalej