logo epuap logo bip

Zapraszamy nauczycieli geografii

28 października 2016 roku przy Zespole Szkół we Wrzosowej o godzinie 15.00   odbędą się warsztaty w terenie dla nauczycieli: geografii,  przyrody – Aktualizacja kart pracy na potrzeby ścieżki dydaktyczno geologiczno – przyrodniczej „Na początku była skała…”.

Czytaj dalej

Konferencja  Idącym w przyszłość

26 października  2016 r. w Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie odbyła się konferencja historyczna dotycząca 1050. rocznicy chrztu Polski. Spotkanie dedykowane było nauczycielom języka polskiego, historii, religii, wychowawcom i pedagogom szkolnym. Uczestnicy mieli okazję spotkać się ze specjalistami, którzy ukazali tematykę konferencji w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Czytaj dalej

Pomysł na zajęcia terenowe z geografii

W ramach propagowania dobrych praktyk 08.10.2016 r. doradcy metodyczni z Samorządowego Ośrodka Doskonalenia  w Częstochowie Janina Strzyżewska i Donata Leszczyłowska zorganizowały i przeprowadziły dla nauczycieli: geografii, biologii, przyrody zajęcia terenowe pt. „Dokąd z uczniem po szkole?” w gminie Poczesna. Czytaj dalej

Sieci wsparcia w SOD

Jeśli jesteś nauczycielem przedmiotu lub pełnisz w szkole funkcje opiekuńcze możesz włączyć się w działanie naszych sieci. Istotą pracy sieci jest współpraca nauczycieli w środowisku wykorzystującym technologię informacyjno-komunikacyjną. Jeśli chcesz podzielić się swoją wiedzą w ten sposób i pozyskać do wymiany doświadczeń nowych nauczycieli zainteresowanych właśnie twoim rozwiązaniem, dołącz do nas.

Czytaj dalej

Zapraszmay do kolejnej edycji programu „Kultura bezpieczeństwa”

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie w uzgodnieniu z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, zapraszają do udziału w realizacji XI edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, zapoczątkowanego w ramach kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”.  Program edukacyjny
pn. „Kultura bezpieczeństwa”, którego główną ideą jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy od 2006 r.

Spotkanie inicjujące kolejną edycję przedsięwzięcia odbędzie się
19 października 2016 r. w godz. 1000– 1400  w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie  ul. I. Kosmowskiej 5.

Czytaj dalej

Zapraszamy na warsztaty – „Szkoła uczy programować”

SOD oraz RODN „WOM” w Częstochowie zapraszają nauczycieli  na warsztaty „Szkoła uczy programować”. Warsztaty są kontynuacją konferencji czerwcowej, zorganizowanej w celu propagowania programowania. Do udziału w spotkaniu zapraszamy nauczycieli ze szkół z obszaru Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, które przystąpiły do pilotażu wdrażania podstawy programowej lub są zainteresowane rozwijaniem tego zakresu umiejętności w swojej szkole.

Warsztaty odbędą się 26 października 2016 r., o godz. 14:00  w RODN “WOM” w Częstochowie, przy Al. Jana Pawła II 126/130. Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w seminarium dla nowo powołanej kadry kierowniczej

 

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, organizuje  dla nowo powołanej kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Częstochowie 30-godzinne seminarium „Zarządzanie placówką oświatowa w praktyce”.  Tematyka cyklicznych spotkań będzie dotyczyła m.in. prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, prowadzenia dokumentacji szkoły, polityki kadrowej
i finansowej. Zagadnienia szczegółowe zostaną ustalone po konsultacji z uczestnikami seminarium. Spotkania w ramach seminarium będą odbywać się raz w miesiącu, przy czym pierwsze jest planowane w drugiej połowie października 2016 r.

Czytaj dalej

biuletyn_ed_300

BIULETYN NR 36 – wrzesień 2016

Zapraszam do lektury wrześniowego numeru Biuletynu Edukacyjnego – pobierz (PDF)

Biuletyn poświęcony jest w znacznej części metodycznym rozwiązaniom z wielu przedmiotów a przede wszystkim z matematyki w różnych etapach edukacyjnych. Materiały te praktycznie są tak przygotowane, aby były przydatne do wykorzystania w tworzeniu własnych materiałów edukacyjnych już z początkiem roku szkolnego 2016/2017. Ponadto w numerze zamieszczone są informacje dotyczące matury 2016, realizacji projektów europejskich, pracy z uczniem zdolnym i innych. W artykule dotyczącym wycieczek edukacyjnych możemy przeczytać o walorach tej metody nauczania-uczenia się i poznać narzędzia do pracy z uczniami w czasie zajęć realizowanych poza szkołą.