logo epuap logo bip
_1220381

Warsztaty w ramach „Tygodnia życia z niepełnosprawnością”

Dnia 26 kwietnia 2016 r. w godzinach 16:00 – 18:00 w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 w Częstochowie, w ramach „Tygodnia życia z niepełnosprawnością”, odbyły się warsztaty nt.  „Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych”. Wzięło w nich udział dziewięciu nauczycieli z częstochowskich szkół.

Warsztaty przygotowali i poprowadzili doradcy metodyczni SOD:

  • Teresa Baczyńska – doradca  matematyki
  • Katarzyna Patrzykont – doradca szkolnictwa specjalnego
  • Magdalena Rataj – doradca matematyki
  • Janina Strzyżewska – doradca geografii
  • Jacek Turlejski – doradca informatyki.

Gościem specjalnym warsztatów była pani Urszula Zielińska, nauczycielka Gimnazjum nr 18 w Częstochowie, która na co dzień pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Pani w bardzo atrakcyjny sposób przybliżyła specyfikę pracy z uczniem niewidomym. Przedstawiła wiele ciekawych metod pracy oraz pomocy dydaktycznych przystosowanych do potrzeb ucznia niewidomego.

Uczestnicy warsztatów zdobyli nowe i ciekawe doświadczenia, pozwalające lepiej zrozumieć codzienne problemy życia ucznia z niepełnosprawnością.

uczniowie rysują

SZKOŁA XXI WIEKU – CYKL SZKOLEŃ W ZSP

20 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Plastycznych im.  Jacka Malczewskiego odbyło się szkolenie nieodpłatne dla nauczycieli plastyki i zajęć artystycznych na temat: „Grafika warsztatowa i projektowa w nauczaniu plastyki”.

Było to trzecie spotkanie z cyklu zajęć zaplanowanych w ZSP. Tym razem nauczyciele mieli okazje zapoznać się z metodami pracy i dorobkiem pracowni projektowania graficznego: osiągnięciami szkoły w zakresie grafiki użytkowej, wystawą prac dyplomowych 2016 r. Obserwowali również zajęcia warsztatowe z monotypii zorganizowane dla grupy 11 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum, które poprowadził pan Cezary Stojek, nauczyciel ZSP. Powstałe grafiki i wypowiedzi uczniów i nauczycieli świadczą o tym, jak wielkie znaczenie w procesie nauczania mają dobrze przygotowane zajęcia warsztatowe w świetnie wyposażonej i zorganizowanej pracowni.

Zapraszamy do konkursu – „Od Solidarności …”

logo_2016--2

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ ,,Solidarność” zapraszają do udziału w III. Powiatowym Konkursie Wiedzy o Najnowszej Historii Polski Od narodzin ,,Solidarności” do współczesności. Polska w latach 1980-2016.

Cele przyświecające organizatorom Konkursu to m. in. przypomnienie najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski, które doprowadziły do powstania suwerennego państwa polskiego, kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości, tradycji naszego narodu oraz losów „małej Ojczyzny”.

Szczegółowe informacje o Konkursie:

Konkurs GIODO na scenariusz zajęć

logo giodo

W związku z realizacją VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa” Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, Zespół Szkół Samochodowo–Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz Akademia im. Jana Długosza – Wydziałem Pedagogicznym mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w powiatowym konkursie na scenariusz lekcji z zakresu ochrony danych osobowych.

Konkurs koordynuje Pani Magdalena Celeban – nauczycielka Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.
Pełna informacja, regulamin wraz z załącznikami dostępne są na stronie konkursowej szkoły – przejdź

Projekt „Strzelaj Zdrowiem”

zawody-strzelanie

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych i Zespołem Szkół im Jana Kochanowskiego w dniu 07.04.2016 r.  po raz kolejny zorganizowali zawody sportowo-obronne “Strzelaj zdrowiem “. Celem zawodów jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej zagadnień związanych z obronnością kraju, podnoszenie sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień oraz kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych.
Dzisiejsze zawody wpisały się w Światowy Dzień Zdrowia, który obchodzony jest właśnie 7 kwietnia.
Do zawodów przystąpili uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy rywalizowali ze sobą w 4 konkurencjach: test sprawnościowy, rzut granatem, strzelanie, podtrzymywanie życia – pierwsza pomoc przedmedyczna. Czytaj dalej

Tenis stołowy dla każdego

W sobotę 9 kwietnia dzięki uprzejmości AJD w Częstochowie i dr Wiesława Pięty, któremu należą się szczególne podziękowania, mogliśmy zorganizować w Akademickim Centrum Sportowym szkolenie z tenisa stołowego. Zajęcia w sposób bardzo profesjonalny poprowadził mgr Janusz Haszcz przed laty zawodnik, wieloletni trener, a także autor podręcznika do nauki tej gry „ Tenis stołowy dla wszystkich”.
Nauczyciele prócz podstaw gry technicznej poznali wiele ćwiczeń, gier i zabaw.


Dziękuje za tak liczna grupę przybyłych nauczycieli wychowania fizycznego. Zapraszam na następne formy szkoleń.

Adrian Pasieka
doradca metodyczny SOD

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli polonistów i bibliotekarzy „Wychowanie do lektury”

Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wspólnie z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia organizują bezpłatne warsztaty dla nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół  pod nazwą „ Wychowanie do lektury”, które odbędą się 23 kwietnia w godzinach 10.00 – 15.00 na terenie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie przy ulicy Kosmowskiej 5.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o wypełnienie Formularza, zamieszczonego na stronie internetowej SOD-u: https://www.sod.edu.pl/warsztaty-lektury w terminie do dnia 18 kwietnia br.

      Uczestnicy warsztatów metodycznych uzyskają odpowiednie zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego.

 

 

 

Jak przygotować uczniów gimnazjów do konkursu przedmiotowego?

mapa
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie organizuje spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli geografii gimnazjów pt.: „Praca z uczniem zdolnym  na przykładzie Przedmiotowego Konkursu Geograficznego”.  Szkolenie przeprowadzi Pan Alojzy Zimończyk – Przewodniczący Przedmiotowego Konkursu Geograficznego,  konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. Spotkanie poświęcone będzie wymianie doświadczeń w zakresie przygotowania uczniów gimnazjum do udziału w konkursie przedmiotowym z geografii.
Czytaj dalej

Warsztaty z piłki ręcznej

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe z piłki ręcznej, które będą przeprowadzone 2 kwietnia 2016 r. w SOD oraz w SP nr 50.  Czas trwania zajęć 6 godzin dydaktycznych, opłata 50 zł.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie  9:00, obowiązuje strój sportowy.
Informacje szczegółowe -Adrian Pasieka – apasieka@op.pl

Zapraszam
Adrian Pasieka
Doradca metodyczny SOD