logo epuap logo bip

Platforma edukacyjna eNauczanie

Platforma edukacyjna eNaczanie jest dostępna i działa pod tym adresem – przejdź.

Przypominamy, że z naszej platformy edukacyjnej korzystają osoby biorące udział w działaniach prowadzonych przez nasz Ośrodek, min:

  • kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania w oświacie, tyflopedagogiki,
  • sieć wsparcia „Sześciolatek uczniem klasy pierwszej”,
  • sieć wsparcia „Przygotowanie uczniów do matury z matematyki”,
  • sieć współpracy doradców metodycznych SOD,
  • sieć współpracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych Częstochowy.

W przypadku trudności z zalogowaniem do platformy proszę o kontakt na adres pawelguzikowski[at]gmail.com.

O projekcie w pigułce

Projekt pn. „Wspomaganie na piątkę” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół / przedszkoli (SZ/P) w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015 r.

Czas realizacji Projektu: 01.09.2013 do 30.06.2015 roku.

Grupę docelową stanowią:

Szkoły:

 • szkoły podstawowe – 17,
 • gimnazja – 11,
 • Zespoły Szkół Zawodowych – 4,
 • Technika – 5,
 • Licea Ogólnokształcące – 5,
 • przedszkola – 14.

Nauczyciele: 1174 (998K i 176M)
Dyrektorzy szkół/przedszkoli: 53 (39K i 14M).