logo epuap logo bip

Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie w uzgodnieniu z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, zapraszają do udziału w realizacji II edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, zapoczątkowanego w ramach kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”.

Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, którego główną ideą jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy od 2006 r.

Spotkanie inicjujące kolejną, II edycję przedsięwzięcia odbędzie się 19 lutego 2015 r. w godz. 1000– 1300 w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie  ul. I. Kosmowskiej 5.

Prosimy Państwa Dyrektorów o oddelegowanie jednego nauczyciela z Państwa Szkoły (w przypadku szkół zawodowych – nauczyciela zawodu) i potwierdzenie do dnia 16 lutego br. udziału w spotkaniu – tel. 34 362-51-05 (sekretariat SOD).

W trakcie spotkania będzie również możliwość zadawania pytań z zakresu BHP.

W ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” szkoły otrzymują m.in. zestaw zawierający podręcznik z płytą CD. Materiały edukacyjne zostały opracowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i stanowią podstawę dla planowanych indywidualnie kilku lub kilkunastu zajęć lekcyjnych. Komplet zawiera również konspekty lekcji, przykładowe testy dla uczniów oraz przystępne omówienia przepisów
i przykłady dobrych praktyk. W ramach bezpłatnych szkoleń Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy. Przeprowadzenie z młodzieżą przynajmniej dwóch lekcji  (z podręcznika „Kultura bezpieczeństwa”) jest gwarancją dla nauczyciela otrzymania imiennego świadectwa udziału w programie. Zachęcam Państwa do udziału w tej ważnej społecznie akcji, która pozwoli na właściwe przygotowanie młodzieży do podjęcia pierwszej pracy. Wszyscy nauczyciele, którzy udokumentują przeprowadzenie przynajmniej 2 lekcji z młodzieżą, otrzymają świadectwa uczestnictwa w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy.

Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”
Przewiń do góry
Skip to content