logo epuap logo bip

Publikacje w Biuletynie Edukacyjnym Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie

Teksty piszemy w programie WORD. Pliki zapisujemy w dwóch formatach starszym i nowszym. Używamy czcionki Times New Roman, wielkość 12. Tekst należy wpisywać bez dodatkowych spacji, tak jak układa go komputer. Wyróżniamy w tekście tytuł oraz podpis autora. W tekście stosujemy pełne nazwy instytucji oraz imiona i nazwiska osób oraz pełnione przez nich funkcje. Wyróżnienia w tekście stosujemy według potrzeby, jednak nie jednocześnie.

Zaznaczamy akapity. Stosujemy przypisy jeśli są potrzebne. Zdjęcia podpisujemy i zaznaczamy kto jest ich autorem. Należy mieć zgodę na ich upublicznianie, jeśli nie ma już wcześniej spisanej zgody na przetwarzanie danych.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adjustacji, nadawania własnych tytułów i śródtytułów, odrzucania tekstów bez zwracania ich autorowi. Teksty muszą być autorskie i nie powinny być wcześniej publikowane. Do wydruku komputerowego należy dołączyć plik w wersji elektronicznej lub przekazać go na nośniku elektronicznym. Literatura powinna być zapisana zgodnie z zasadami opisu biograficznego.

Za opublikowane materiały redakcja nie wypłaca honorarium.

Publikacje w Biuletynie Edukacyjnym Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie
Przewiń do góry
Skip to content