Sieci wsparcia w SOD

Jeśli jesteś nauczycielem przedmiotu lub pełnisz w szkole funkcje opiekuńcze możesz włączyć się w działanie naszych sieci. Istotą pracy sieci jest współpraca nauczycieli w środowisku wykorzystującym technologię informacyjno-komunikacyjną. Jeśli chcesz podzielić się swoją wiedzą w ten sposób i pozyskać do wymiany doświadczeń nowych nauczycieli zainteresowanych właśnie twoim rozwiązaniem, dołącz do nas.

W Samorządowym Ośrodku Doskonalenia działają w roku szkolnym 2016/2017 następujące  sieci wsparcia i samokształcenia.

SIEĆ – PRACA  WYCHOWAWCZA Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

koordynator: Grzegorz Papalski

SIEĆ – TWÓRCZY NAUCZYCIEL GEOGRAF

Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne
Współpraca nauczycielii geografii ma na celu: motywować do korzystania z różnych żródeł informacji geograficznej, motywować do systematycznej pracy nauczyciela oraz ucznia, stosowania wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce.

koordynator: Janina Strzyżewska

SIEĆ – POLONISTA W GIMNAZJUM

Celem naszej sieci jest wzajemne wspomaganie naszego polonistycznego warsztatu i podejmowanie wspólnych działań działania. Tu znajdziemy miejsce, by porozmawiać o aktualnych problemach naszej pracy, dowiedzieć się o zmianach i nowościach, wymyślić nowe rozwiązania, skorzystać z nowych technologii, zainspirować innymi swoimi pomysłami, skorzystać z niestandardowych rozwiązań.

koordynator: Józef Żmudźiński

SIEĆ – CZAS NA PROGRAMOWANIE

Sieć ta gromadzi nauczycieli zainteresowanych roziwjaniem u uczniów umiejętności algorymticznego myślenia i programowania.
Sieć ta będzie miejscem gdzie nauczyciele znajdą materiały, informacje które wykorzystają na zajęciach w szkole.

koordynatorzy: Paweł Guzikowski, Jacek Turlejski

Pomocne materiały: