logo epuap logo bip

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów z województwa śląskiego

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że wszystkim 869 uczniom wytypowanym z naszego województwa,  zostały przyznane stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z art. 90 h ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty stypendium otrzymują uczniowie szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskania świadectwa dojrzałości. Kandydatami do stypendium są uczniowie , który otrzymali świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 stypendium może być przyznane dwóm uczniom, spełniającym ww. warunki – odrębnie uczniowi –absolwentowi szkoły podstawowej i odrębnie uczniowi – absolwentowi  dotychczasowego gimnazjum.

Listy szkół, których uczniowie otrzymali stypendia PRM na rok szkolny 2020/2021 w załączeniu.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Załączniki

2. Lista szkół PRM po G 2020_2021 Data: 2020-10-05, rozmiar: 464 KB 1. Lista szkół PRM po SP 2020_2021 Data: 2020-10-05, rozmiar: 429 KB Pobierz wszystkie pliki

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/pomoc-materialna/stypendia-prezesa-rady-ministrow-na-rok-szkolny-2020-2021-dla-uczniow-z-wojewodztwa-slaskiego/

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów z województwa śląskiego
Przewiń do góry
Skip to content